Nurinkurisessa maailmassa pätee omat lakinsa. Siellä videoprojektorin kuva heijastetaankin katon sijasta lattialta ja vieläpä hyvin läheltä kangasta. Siellä valoteho riittää mainiosti tavalliseenkin olohuoneeseen – jopa eko-tilassa, joka on myös hiljainen. Onko tämä mahdollista?

Teksti: Petter Hammarbäck & AVPlus-toimitus
Kuvat: Valmistaja
Mittaukset: HemmaBio

Kyllä on, esimerkiksi Epson EH-LS500:n kaltaisella ultralähiheittoprojektorilla. Kyseisellä tekniikalla päästään nimittäin eroon monista ongelmista, joita tavanomaisten projektoreiden käyttöön liittyy. Epson-uutuusmallin kohdalla onkin selvästi mietitty käytön ja asennuksen helppoutta monestakin näkövinkkelistä. EH-LS500-projektori voidaan asentaa joko lattialle, tasolle tai kattoon, riippuen siitä, miten ja mihin kuva halutaan heijastaa.

Mallista on markkinoilla kaksi varianttia, EH-LS500W ja EH-LS500B, joista W tarkoittaa valkoista ja B mustaa toteutusta – ja lisäksi molemmat ovat juuri tulleet saataville Android TV -versioina.

Android TV -toteutus on kuitenkin hoidettu sinänsä hiukan mutkan kautta, että älytelevisiotekniikkaa ei ole integroitu itse laitteen sisään. Sen sijaan ominaisuus on käytettävissä vain Android TV -version mukana tulevalla Epson-brändätyllä Streaming Media Player TV Stickillä, joka kytketään laitteen hdmi- ja usb-liitäntöihin. Tikullinen versio ei sentään maksa ekstraa.

Toimii kuin telkkari
Ultralähiheittoprojektorin valtti joka kodin olohuoneessa on se, että laite toimii kuin televisio. Pitkiä kaapelivetoja ei välttämättä tarvita, eikä huoneen sisustusta tarvitse muuttaa sen enempää kuin telkkarin paikkaa hakiessakaan. Mutta myös miinuspuolia on.

Tavanomainen projektori ampuu kuvan suoraan eteenpäin samalta etäisyydeltä suhteessa kankaaseen, jolloin kuvakokoa on helppo kasvattaa. Lähiheittoprojektorin kohdalla taas kuvan heitto tapahtuu melko läheltä kangasta ja jyrkässä kulmassa, jolloin kuvan reunojen suurempi etäisyys linssistä aiheuttaa ongelmia optisessa tarkennuksessa. Tällöin kuva ei ole koko alueelta täysin skarppi.

Toinen ongelma on siinä, että kuvan korkeus kasvaa heittoetäisyyden kasvaessa. Tätä tosin esiintyy myös tavallisten projektoreiden kohdalla, jos heittokulma ei ole suora. Epsonin ultralähiheittoprojektoreiden kohdalla tämä ilmiö on kuitenkin melko maltillinen.

Kun projektori on lattialla 40 senttimetrin päässä kankaasta, kuvan alareuna asettuu 20 senttimetrin korkeudelle. Kun etäisyyttä kasvattaa 82 senttimetriin, alareuna kohoaa 40 senttimetriin. Sama pätee kattoasennuksessa koskien luonnollisesti kuvan yläreunaa.

Tähän voidaan toki vaikuttaa projektorin kulmaa muuttamalla ja kompensoimalla lopputulosta trapetsikorjauksella, mutta se tapahtuu resoluution kustannuksella. Toisaalta EH-LS500:n kohdalla ei tarvitse niin huolehtia resoluutiosta, sillä se kykenee toistamaan uhd-tason kuvaa!

EH-LS500:n kuvakoko on valittavissa 65 tuuman (144 x 81 senttimetriä) ja 120 tuuman (266 x 150 senttimetriä) välillä, ja valinta tapahtuu varioimalla projektorin heittoetäisyyttä 40:n ja 82 senttimetrin välillä kankaasta. Näiden etäisyyksien pitäisi toimia missä tahansa katselutilassa. Isomman, kuten myös pienemmän, kuvan projisointi onnistuu myös, mutta silloin on syytä varautua tarkennusongelmiin.

Eräs toinen projektorin sijoitukseen ja kulmaan liittyvä ilmiö on valonsäteiden siroaminen katosta, seinistä ja lattiasta. Projektorin valo ikään kuin heijastuu aina hiukan myös ylä- tai alaviistoon eikä pelkästään suoraan heijastuspintaa kohti. Tämä ilmiö erottuu selvästi myös silloin, jos heijastuspinta ei ole täysin tasainen. Kun siirsimme projektorin testitilasta olohuoneeseen, kuvaan ilmestyi ohuita horisontaalisia viivoja. Näytti siltä kuin kuvan vaaleat kohdat olisivat toisiaan kirkkaampia noin sadan pikselin levyisillä alueilla. Tummilla alueilla vastaavaa ei erottunut. Syy tälle selvisi myöhemmin – eikä vika itse asiassa ollut projektorin vaan heijastuspinnassa olevien venymien. Tämän projektorityypin kanssa onkin syytä käyttää pingotettua tai kiinteäkehyksistä valkokangasta.

EH-LS500 käytännössä
Heittoetäisyydestä puhuttaessa teoria ja käytäntö kättelevät selvästi. Tosin 40:n ja 82 senttimetrin sääntö ei päde niinkään heijastuspinnan ja projektorin etureunan vaan paremminkin takareunassa sijaitsevan linssin ja heijastuspinnan välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että projektorin etureuna tulee hyvinkin lähelle seinään, mikä on syytä huomioida kaapeleiden asennuksessa. Niillekin nimittäin täytyy jättää tilaa. 

Myös hajavalo erottuu selvemmin, jos tilassa on valkoista seinää tai kattoa lähellä heijastuskohdetta. Erityisesti tämä käy ilmi toiston kirkkaissa kohdissa ja huomattavasti selvemmin kuin perinteisten projektoreiden kohdalla. Mutta sitten taas televisioon verrattuna ilmiö ei ole niin merkityksellinen, sillä kyllähän telkkarikin heijastaa valoa ympärilleen. Toisaalta taas televisio harvoin on vaikkapa 100-tuumainen, joten ylimääräinen heijastus myös koetaan eri tavalla.

EH-LS500 tarjoaa neljä esiasetettua kuvatilaa: Elokuva, Kirkas Elokuva, Peli ja Dynaaminen. Näistä jokainen on vieläpä poikkeuksellisen hyvin määritelty. Dynamiikka ei jää lainkaan kauaksi esimerkiksi televisiokuvasta. 

Elokuva-tila sopii lähtökohtaisesti lähes kaikelle materiaalille tarjoten rauhallista ja mahdollisimman tummaa kuvaa, kun taas Kirkas Elokuva pystyy vielä kirkkaampaan ja voimakkaampaan toistoon optimoiduilla väriasetuksilla. Suositussäätömme löydät tämän jutun yhteydessä olevasta laatikosta.

Jopa Peli-tila mahdollisimman lyhyellä viiveellään tarjoaa tasapainoisen ja nyanssirikkaan kuvan, joka toimii myös televisio- ja leffasisältöjen kanssa. Kyseisessä kuvatilassa kirkkautta on nostettu ja muut säädöt optimoitu esimerkiksi varjojen läpinäkyvyyden ja yleisen valoisuuden kannalta. Musta on täten hiukan harmaahkoa eivätkä värit toistu niin kirkkaina, mutta käytännössä juuri Peli-tila yltää lähimmäksi Rec.709-standardia.

Resoluution puolesta EH-LS500 hyödyntää niin kutsuttua pikselinsiirtotekniikkaa, jonka avulla mahdollistuu uhd-tasoisen materiaalin toisto.

Melko kirkas ja melko musta
LS500:ssa on lampun sijaan laserpohjainen valonlähde, jolle valmistaja lupaa noin 20 000 käyttötuntia. Valonlähteen kirkkaus on erittäin hyvä, sillä mittasimme yli 2 000 luumenia säädetyssä D65-kalibroidussa tilassa. 

Myös musta on varsin kelvollista ja yksityiskohtaista. Kontrastisuhteeksi mittasimme 1 100:1, joka ei aivan vastaa valmistajan ilmoitusta mutta on silti keskimääräistä parempi. Dynaamisen kontrastin säädöissä on lisäksi funktio, joka voidaan määrittää nopeaksi, normaaliksi tai pois päältä. Kyseinen toiminto on kuitenkin melko hienovarainen eikä vaikuta väritoistoon yleisesti, joten jos haluat saada mustan toiston vielä pykälää syvemmäksi, sen voi jättää päälle.

Kirkkaimmillaan projektori on melko kovaääninen, mutta paitsi tuulettimen hurinaa myös kirkkautta voidaan hillitä valolähdön liukusäädöllä, joka on portaaton 50:n ja 100 prosentin välillä. Puolivälin 50 tarkoittaa eko-tilan aktivoitumista, jolloin sekä kirkkaus että mustan taso puolittuu, mutta kontrasti pysyy silti samana. Tämä laskee myös tuulettimen ääntä – ei kuitenkaan ihan puolella, mutta kuitenkin. Ero on merkittävä senkin vuoksi, että 50 prosentin asetuksella pääsee pitkälle myös vähän valoisammassa olohuoneessakin. Valotehoa irtoaa silti mitattuna 1 100 luumenia.

Tämä lienee yksi laserpohjaisen valonlähteen parhaista puolista: se toimii paitsi tarkasti myös pysyy viileämpänä, jolloin myös tuulettimen hurinasta ei tule liian häiritsevää.

Värejä ja harmaata
Jos kontrasti, valoteho ja tuulettimen ääni toimivat samaan tahtiin valolähtöä säädettäessä, vaikutukset väritoistoon ovat hiukan hankalammin ennakoitavia. Suoritimme D65-kalibroinnin sadan prosentin asennossa, ja ideaalista mentiin sitä kauemmas, mitä lähemmäs viittäkymmentä liukusäädintä hilasi. Jotta kaikki toimisi hyvin, tarvitaan eko-tilaan erilainen D65-säätö – ja juuri senkaltaista kompromissia moni kotonaan tavoittelee. Epsonin perusasetukset ovat hyvä jokapaikan pohjasäätö 75-prosenttisella valolähdöllä, mutta ylös- tai alaspäin mentäessä värilämpötila alkaa muuttua. Mutta tätäkin voi säätää!

Niksi on pysytellä Elokuva-kuvatilassa 50-prosenttisella valolähdöllä ja vaihtaa Kirkas Elokuva -tilaan, kun kirkkaudesta haluaa saada kaiken irti. Näille molemmille kuvatiloille voi tallentaa omat väritoistoasetuksensa, jolloin käyttäjä voi vaihtaa kuvatilaa mutta pitää kiinni kalibroidusta kuvasta. 

Siinä missä harmaasävyt ovat helppo asettaa ja kalibroida, väritoiston suhteen tilanne ei ole ihan niin yksioikoinen – ainakaan intensiivisimmillään. Projektorin väritoisto on luonteeltaan hyvin kirjavaa ja lämmintä, miellyttävää ja studiotyylistä, paikoin jopa vähän yli vietyä. Toki tämänkin korjaamiseen löytyy työkalut, mutta jos tarkoituksena on saada EH-LS500:sta irti sen parhaat puolet, Epsonin hieman lämpimän puoleen kallistuva värienmääritys on ihan ymmärrettävää. 

Tässä projektorissa on omat ainutkertaisuutensa. Rajoituksiensa puolesta se ei varsinaisesti ole mikään projektorikentän sveitsiläinen linkkuveitsi, mutta hyviin puoliin lukeutuu ehdottomasti se, että LS500 pystyy heittämään ison kuvan todella lyhyeltä etäisyydeltä ja vieläpä huomattavalla kirkkaudella vähän valoisammassakin tilassa. Tällaisissa olosuhteissa väritoisto on yleensä hieman tasaista ja harmaahkoa, joten sen korjaamiseksi Epson on määritellyt LS500:n värit hiukan ylieloisiksi. Ja ratkaisu toimii. 


Kaapelit kytketään projektorin etusivulta, jolloin liittimet tulevat heijastuspintaan päin. Pohjalevyn kolme jalkaa mahdollistavat projektorin korkeuden hienosäädön, mutta parhain tulos syntyy niiden lisäksi myös trapetsikorjausta hyödyntämällä.
Kaukosäädin on helppo ja näppärä käyttää, mutta pimeään kotiteatteriluolaan se ei taustavalaistuksen puutteen vuoksi ihan sovi.
Projektorin päältä löytyy superlaajakulmainen linssi ja sensori, joka sammuttaa laservalon, jos joku eksyy liian lähelle.
Epson EH-LS500 on lcd-pohjainen laserprojektori superlaajakulmaisella linssillä ja vaikuttavalla valoteholla. Se avaa ennen kaikkea uusia mahdollisuuksia projektorin käyttöön. Katsojia kohden LS500:sta näkyy takapuoli. Kaapelivedot pysyvät lyhyempinä ja tuulettimen ääni hiljaisempana, kun projektori on kaukana edessä kankaan alla.
Epson LS-500:n suorituskyky sopii hyvin olohuoneeseen, ja säätövaraakin piisaa. Pimennettyihin leffaluoliin kirkkaus ja mustan taso voivat aiheuttaa ongelmia.
Kuten yleensä, Epson reagoi hyvin kuvasäätöihin. Tässä kuvaajassa harmaasävyt on hienosäädetty 30 prosentin valolähdölle, mutta sen muuttuessa myös harmaasävyjen tasot muuttuvat. Eri valolähdön arvoille onkin syytä tallentaa omat asetuksensa, joissa harmaasävyt on optimoitu.
Vaikka mukana on melko kattavat kalibrointityökalut, niin kannattaa harkita, sopiiko Epsonin hiukan lämmin ja pehmeä väriprofiili juuri siihen tilaan, johon projektoria ollaan asentamassa.

Ehdotukset kuvasäädöille
Pimeä katselutila Kirkas katselutila
Kuvatila Elokuva Kirkas Elokuva
Kirkkaus 52 51
Kontrasti 45 48
Värikylläisyys 50 50
Värisävy 50 50
Terävyys 2, 2, 2 2, 2, 2
Kuvanparannus Pois tai oman maun mukaan Pois tai oman maun mukaan
4k-korostus Pois Pois
Kehyksen interpolointi Pois tai matala Pois tai matala
Valolähtö 50 prosenttia 100 prosenttia
Dynaaminen kontrasti Nopea tai oman maun mukaan Nopea tai oman maun mukaan
Valkotasapaino (mukautettu) Siirtymä R: 50 Siirtymä R: 48
Siirtymä G: 50 Siirtymä G: 50
Siirtymä B: 48 Siirtymä B: 48
Vahvistus R: 51 Vahvistus R: 51
Vahvistus G: 50 Vahvistus G: 51
Vahvistus B: 51 Vahvistus B: 44

Ihanteellinen arkikäyttöön

Epson EH-LS500:n kaltainen ultralähiheittoprojektori tarjoaa rutkasti uusia mahdollisuuksia, mutta niiden rinnalla voi ilmaantua myös uusia vaatimuksia. Lähtökohtaisesti kuitenkin LS500 onnistuu piirtämään ison kuvan vähän valoisammassakin olohuoneessa, ja juuri siksi se on projektorikategoriassa melkoisen kova luu. Ja kun huomioon ottaa vielä Android TV -version, niin on helppo hoksata, ettei noin sadan tuuman kuvasta tarvitsekaan maksaa kymppitonnia. Pimeässä kotiteatteritilassa taas LS500:n teho saattaa olla jopa vähän liikaa, ja siksi sinne onkin helpompi suositella ehkä vähän tavanomaisempia projektoritoteutuksia.

HYVÄÄ & HUONOA

Toimii melkein jokaisessa olohuoneessa
Kirkas ja eloisa kuva
Hiljainen ja helppo käyttää
Ei aivan luonnollisin väritoisto


Epson EH-LS-500 B / W (Android TV Edition)
Hinta 3 125 €
Lisätiedot epson.fi
Projektiojärjestelmä 3LCD
Tarkkuus 1 920 x 1 080 x 3
(4k-pikselinsiirto)
Liitännät 3 x hdmi hdcp 2.2, 2 x usb, audiolähtö, wifi 802.11b/g/n
Sisäänrakennetut kaiuttimet 2 x 10 W
3D Kyllä
HDR HDR10, HLG
Zoom 1,35x digitaalinen
Heittosuhde/offset 0,12:1/8,13:1
Kuvaleveys 40 cm päästä 1,4 m
Etäisyys 2 m leveälle kuvalle 60 cm
Ilmoitettu valoteho (eko) 4 000 (1 200) lm
Mitattu valoteho (eko) 2 200 (1 100) lm
Ilmoitettu kontrasti 2 500 000:1
mitattu maksimikontrasti 1 100:1
Mitattu ANSI-kontrasti 900:1
Ilmoitettu melutaso (eko) 37 (23) dB
Mitattu melutaso (eko) 39,5 (34) dB
Mitattu virrankulutus (eko) 240 (140) W
Valonlähde Laser
Valonlähteen elinikä 20 000 h
Mitat 458 x 375 x 128 mm
Paino 9,3 kg

Artikkeli on julkaistu AVPlus-lehden numerossa 6/2020 (nro. 199)