Fakta 1: Kaiuttimet ovat tärkein lenkki

Kaiuttimet ovat äänenlaadun kannalta äänentoistoketjun tärkein lenkki. Muutakin kuulee väitettävän, mutta näille väitteille ei yleensä löydy mitään perusteita.


Fakta 2: Kuunteluhuoneen merkitys on suuri

Toiseksi tärkein lenkki on kuunteluhuone. Huoneen akustiikasta riippuen saattaa jopa suurin osa kuulemastamme äänestä olla ”huoneen ääntä” eli sen rajapinnoista heijastunutta ääntä ja kaiuttimen oman äänen ja kuunteluhuoneen heijastumien summaa. Eli saatamme jopa kuulla itse asiassa enemmän huonetta kuin kaiuttimen suoraan tuottamaa ääntä.

Ääni heijastuu huoneen rajapinnoista kuuntelupaikalle. Itse asiassa ääniaallot risteilevät huoneessa joka suuntaan, mutta koko ajan vaimentuen. Mitä enemmän huoneessa on ääntä vaimentavia pintoja ja materiaaleja, sitä vähemmän ääntä heijastuu kuuntelupaikalle.

Kuva: https://beatsandbots.wordpress.com


Vinkki 1: Vertaile aina kotona

Edellä mainittuihin viitaten kaiuttimien valinnassa on oltavat erityisen huolellinen.
Kaiuttimia tulisi tietenkin päästä vertailemaan myymälässä rauhassa, mutta se ei riitä.
Kaiuttimien lopullinen valinta pitäisi aina tehdä kotona. Kaiuttimet voivat kuulostaa ja usein kuulostavatkin kotona hyvinkin erilaisilta kuin myymälän kuunteluhuoneessa.

Kaiuttimien kuuntelu ja vertailu myymälässä on tärkeää, mutta vielä tärkeämpää olisi päästä kuuntelemaan niitä kotona ennen ostopäästöstä.

Kuva: Hifistudion kuunteluhuone


Vinkki 2: Vaimenna huonetta

Kuunteluhuoneella ja sen heijastuksilla eli akustisilla ominaisuuksilla on suuri vaikutus toistoon. Yleisesti voidaan todeta, että mitä vähemmän heijastuksia, sen parempi. Tähän pyritään myös akustoinnilla: vähennetään epätoivottuja heijastuksia.

Akustointi ei välttämättä tarkoita massiivisia rakenteita tai vastaavaa, vaan apua saattaa olla jo muutamasta oikeaan kohtaan sijoitetusta akustointipaneelista. Akustointipaneelit voivat olla myös sisustuksellisia elementtejä. Akustointitarvikkeita ja neuvoja akustoinnista kannattaa kysyä aiheeseen erikoistuneesta liikkeestä. Akustoinnin tarkoitus on vähentää äänen heijastumista. Jo muutama oikein sijoitettu akustiikkapaneeli voi riittää.

Kuva: http://www.innofusor.fi


Vinkki 3: Sijoita kaiuttimet oikein

Hyvänkin kaiuttimen äänen voi pilata huonolla sijoituksella. Sijainnilla on ääneen erittäin suuri vaikutus. Tässä muutama pääsääntö hyvään sijoitukseen:

1) Pyri noudattamaan valmistajan antamia ohjeita ja suosituksia kaiuttimen sijoitukselle.

2) Kaiuttimeen pitäisi olla aina myös suora näköyhteys kuuntelupaikalta: jos et näe kaiutinta, niin et myöskään voi kuulla sitä hyvin.

3) Sijoita kaiuttimet aina mahdollisimman symmetrisesti huoneen ja kuuntelupaikan suhteen. Näin saadaan myös mahdollisimman yhtenäinen stereo- ja äänikuva.


Vinkki 4: Rohkeasti lähelle seinää

Kaiuttimet suositellaan usein sijoittamaan mahdollisimman etäälle seinistä. Tähän on sinänsä hyvät perusteet – etenkin sivuseinistä puhuttaessa.
Lähellä olevien seinien aiheuttamien heijastusten merkitys kasvaa, ja etenkin bassoalueen toisto voi korostua huomattavasti. Jos kaiuttimet kuitenkin sijoitetaan etäälle – erityisesti takaseinästä –, niin tämä saattaa tehdä huoneen niin sanottujen seisovien aaltojen vaikutuksesta bassotoiston ponnettoman kuuloiseksi.
Vastoin siis vallalla olevaa yleistä käsitystä ja ohjeistusta, sijoita kaiuttimet ensisijaisesti lähelle takaseinää. Ei kuitenkaan aivan kiinni, jos kaiuttimen refleksiaukko sijaitsee kaiuttimen takana. Jos bassotoisto kuulostaa liian voimakkaalta, niin sen tasoa voi laskea vahvistimen sävynsäädöillä.

Toistovasteesta on nähtävissä, kuinka paljon huone vaikuttaa kaiuttimen toistoon. Bassoalueella on voimakkaita korostumia ja vaimentumia. Ne johtuvat huoneen rajapintojen väliin muodostuvista niin sanotuista seisovista aalloista; siis seinien välillä liikkuvista ääniaalloista, jotka huoneen sisällä joko vahvistavat tai vaimentavat toisiaan. Vaimentumien ja korostumien sijainti ja taso riippuvat siis kaiuttimien ja kuuntelupaikan sijainnista suhteessa huoneen rajapintoihin. Jos suuri vaimentuma osuu kriittiselle alueelle, se tekee bassotoistosta helposti ponnettoman ja epämääräisen kuuloisen.


AVPLUS VINKKI:
Seisovien aaltojen simulointia?

Kuuntelutilan koolla, muodolla, mitoilla sekä kaiuttimien ja kuuntelupaikan sijainnilla on suuri vaikutus erityisesti matalien taajuuksien toistoon.
Ääniaallot aiheuttavat bassoalueelle niin sanottuja seisovia aaltoja eli korostumia ja vaimentumia, joiden sijainti ja taso riippuvat edellä mainittujen muuttujien suhteesta.

Seisovien aaltojen vaikutusta huoneessa pystyy helposti mallintamaan ja simuloimaan netistä löytyvällä online-sovelluksella.
Ohjelmalla pystyy mallintamaan myös huoneen jälkikaiunta-aikoja ja eri akustointimateriaalien vaikutusta.


Vinkki 5: Kokeile suuntausta

Kaiuttimet suositellaan pääsääntöisesti suunnattavan kohti kuuntelupaikkaa. Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö kaiuttimia voisi suunnata myös muulla tavalla.
Pienelläkin suunnan ja sijainnin muutoksella voi olla suurikin vaikutus. Siksi erilaisia suuntausvaihtoehtoja kannattaa kokeilla rohkeasti.


Vinkki 6: Tuki refleksiputket

Refleksikotelossa oleva refleksiputki/-aukko voimistaa bassotoistoa tietyllä taajuusalueella. Putken tukkimisella voidaan vaikuttaa bassotoistoon. Tästä saattaa olla apua esimerkiksi sijoitettaessa kaiutin lähelle seinää.


Vinkki 6: Käytä sävynsäätöjä

Vahvistimen basso- ja diskanttisäädöillä voidaan säätää kätevästi kaiuttimien yleisbalanssia.

Hifiharrastajien keskuudessa, ja varmaan tästä syystä osittain myös yleistäen, niiden käyttöä pidetään haitallisena ja äänen vääristämisenä.
Tämä ei pidä paikkaansa. Sävynsäätöjä voi ja pitääkin käyttää pieniin toistovirheiden korjailuihin ja kaiuttimien yleisbalanssin hienosäätöön. Basso- ja diskanttisäädöillä voi hienosäätää soundia haluamakseen. Käytä niitä kuitenkin hillitysti.