Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
AVPlus Media Oy, Töölönkatu 44-48 C 45, 00250 Helsinki

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Teppo Hirvikunnas (teppo.hirvikunnas@avplus.fi)

3. Rekisterin nimi
avplus.fi käyttäjärekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään avplus-fi -verkkosivuston käyttöoikeuksien luomiseen, tarkastukseen ja valvontaan, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Rekisterinpitäjälle

5. Rekisterin sisältämät tiedot
• Nimi
• Osoite
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Tilaustiedot
• Suoramarkkinointilupa
• Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tilastotietoja tuotetilauksien ja kyselyihin osallistumisen yhteydessä.

7. Tietojen luovutus
AVPlus Media Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaate
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta.