Valotuksen toinen tärkeä ja valotusajan ohella valon määrää säätelevä kameran osa on himmennin, jonka asento ilmoitetaan aukkoarvoina. Himmennin on objektiivin sisällä oleva mekanismi, joka säätelee kameraan valoa päästävän reiän kokoa. Valotusajalla säädetään sitä, kuinka kauan valoa pääsee kameran sisään, ja himmentimellä säädetään sitä, minkä kokoisen reiän läpi valo kulkee. Isosta reiästä pääsee luonnollisesti enemmän valoa kuin pienestä reiästä samassa ajassa.

TEKSTI & KUVAT: Matti Sulanto / sulantoblog.fi

Himmennin tekee sumean taustan. Himmentimen arvoa, eli reiän kokoa, kutsutaan puhekielessä sanalla aukko. Aukkoarvo on suhdeluku, jossa f on objektiivin polttoväli. Tyypillinen aukkoasteikko kokonaisin välein on tällainen: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.

Mitä pienempi numero sitä suurempi reikä, ja päin vastoin. Objektiivin suurinta aukkoa (pienin numero) kutsutaan valovoimaksi, joka yleensä
kirjoitetaan esimerkiksi muodossa 1:2.8 ja joka tarkoittaa samaa kuin f/2.8.

Yhden arvon muutos joko kaksinkertaistaa tai puolittaa valon määrän. Siis vaikkapa aukolla f/2.8 valoa pääsee kameraan kaksi kertaa niin paljon kuin aukolla f/4, jos valotusaika on sama. Lähes kaikissa kameroissa aukkoa voi säätää kolmasosa-arvon tarkkuudella, jolloin aukoksi voi tulla esimerkiksi f/2.5 tai f/6.3. Puhekielessä sanotaan vain aukon numero, ei kirjainta f. Siis esimerkiksi ”aukko 4” tai ”aukko 11”.

Aukko siis säätelee valon määrää aivan kuten valotusaikakin, mutta miksi pitää olla kaksi tapaa säätää kameran sisälle pääsevän valon määrää? Valotusajalla on liikkeen pysäyttämiseen liittyvä vaikutus, ja aukolla on puolestaan syväterävyyteen liittyvä vaikutus.

Mitä suurempi aukko (pieni numero) sitä lyhyempi syväterävyys, ja päin vastoin. Kun syväterävyys on lyhyt, kohteen takana oleva alue kuvassa näkyy pehmeän sumeana.

Kuvaaja ei voi kuitenkaan valita mielivaltaisesti valotusaikaa ja aukkoa, vaan ne pitää valita vallitsevan valaistuksen mukaan niin, että kuvan kirkkaus eli valotus on haluttu. Sekä valotusaika että himmentimen aukko ovat toisistaan riippuvaisia. Jos valitaan iso aukko (pieni numero), pitää valita lyhyt valotusaika, ja päin vastoin.

Esimerkiksi kirkkaassa auringonpaisteessa ei ole järkevää valita aukkoa f/2 ja valotusaikaa 1/30 sekuntia, koska kameraan pääsee silloin liikaa
valoa ja kuva ylivalottuu. Sopiva valotusaika voisi olla esimerkiksi 1/2000 sekuntia, joka on paljon lyhyempi kuin 1/30 sekuntia.

Kokeile kamerasi eri valotusohjelmia

Jos valitset kameran valotusohjelmista A:n (joissakin kameroissa Av), voit silloin valita itse aukon ja kamera säätää valitsemallesi aukolle sopivan valotusajan. Jos taas valitset S-ohjelman (joissakin kameroissa Tv), niin voit valita itse valotusajan ja kamera säätää valitsemallesi ajalle sopivan aukon.

Syväterävyys on tärkeä ilmaisukeino valokuvauksessa ja aukon valinnalla voit vaikuttaa siihen mitkä asiat kuvassa näkyvät selkeinä ja mitkä eivät.Lue ensimmäinen osa täältä.

Artikkeli on julkaistu alunperin AVPlus-lehdessä 1/2017.