Paraneeko levysoittimen ääni rasiaa vaihtamalla – edes rahalla? Seuraa kattava tietopaketti äänirasioista sekä vertailu, johon osallistui 13 mallia hintahaarukassa 170–500 euroa.

Testissä mukana: Audio-Technica, Denon, Grado, Goldring, MOFI, Ortofon, Rega.

Teksti & kuvat Teppo HirviKunnas Mittaukset & kuuntelu Teppo HirviKunnas


Levysoitin, jota nykyään kutsutaan yleisesti vinyylisoittimeksi, on perustaltaan mekaaninen laite, ja ensimmäiset niistä olivat itse asiassa täysin mekaanisia. Aluksi käsi ja sittemmin jousi antoivat voiman levyn pyörittämiseen. Levyyn mekaanisesti kaiverretun uran poikkeamat liikuttavat urassa kulkevaa neulaa. Neula on kiinni metallikalvossa, joka värähtelee neulan liikkeestä. Kalvon eteen kiinnitetty torvi vahvistaa äänen kovemmaksi – kokonaan ilman sähköä. Neulan ja metallikalvon muodostamaa yksikköä kutsutaan äänirasiaksi (englanniksi cartridge). Myöhemmin (1930–40-luvulla) täysmekaaninen äänirasia muuttui sähkömekaaniseksi. Siinä neulan mekaaninen liike muutetaan sähkövirran vaihteluksi.


Rakenne ja toiminta

Äänirasia, tai oikeastaan äänirasian neula, on se osa levysoittimesta, joka varsinaisesti lukee äänilevyä. Neula seuraa levyssä olevaa uraa, joka mutkittelee siihen kaiverretun äänisignaalin värähtelyjen mukaisesti. Levyn lähes mikroskooppisen pieneen uraan on siis tavallaan kaiverrettu äänisignaalin aaltomuoto.

Uran mutkittelu liikuttaa neulaa sivusuunnassa ja samalla neulan varressa olevia magneetteja tai keloja, riippuen äänirasian rakenteesta. Magneetit tai kelat sijaitsevat vastaavasti kahden kelan tai magneetin välissä. Keloihin indusoituu liikkeen ja magneettikentän vaihtelun mukaisesti taajuudeltaan ja voimakkuudeltaan vaihtelevaa sähkövirtaa. Äänirasia siis muuttaa mekaanisen liikkeen sähköksi vähän kuin generaattori.

Neulat ovat yleensä hiottuja teollisuustimantteja, ja niiden hionnassa on eroja. Halvoissa rasioissa saatetaan käyttää muutakin materiaalia tai vain neulan kärkeen on liimattu pyöreäksi hiottu timantti. Yleisin hiontatyyppi laaturasiossa on elliptinen. Kalliimmissa rasioissa tavataan myös niin sanottuja Shibata- ja MicroLinear-hiontoja. Hiontatyyppi vaikuttaa ennen kaikkea siihen, miten tarkasti ja millaiselta pinta-alalla neulan seuraa levyn uraa.

Neulan lukeman uran leveys on vain 0,04–0,08 millimetriä. Tämä ura siis mutkittelee tallennetun äänen värähtelyn ja sen voimakkuuden mukaan. Mitä korkeampi taajuus, sitä tiheämpää mutkittelua, ja mitä voimakkaampi ääni, sitä suurempaa mutkittelua.

Levyn pyöriessä neula etenee ulkoreunalla peräti 50 senttimetriä sekunnissa. Se voi joutua lukemaan urasta 20 kilohertsin taajuista eli 20 000 kertaa sekunnissa värähtelevää ääntä. Tämä tarkoittaa, että neulan pitää lukea 400 eräänlaista mutkaa yhden senttimetrin matkalta!

Levyn sisäuralla etenemisnopeus on enää 30 senttimetriä sekunnissa, jolloin nuo mutkat on pitänyt kaivertaa lähes puolta pienempään tilaan. Musiikkihan ei ole tietenkään mitään yhtä taajuutta vaan joukko yhtäaikaisia ääniä. Ura on äärimmäisen kompleksinen mekaaninen mallinne äänen aaltomuodosta. Se, että äänirasia kykenee tuottamaan siitä parhaimmillaan korvia hivelevän huippuluokan äänen, on suorastaan ihme.


Rasialla on merkitystä

Kuten edellä olevasta voidaan päätellä, on äänirasia levysoittimen herkin ja samalla tärkein komponentti. Sen toiminta on näennäisestä yksinkertaisuudestaan huolimatta hyvinkin monimutkaista. Tai sanotaanko, että sen toiminnassa on monta muuttujaa.

Äänirasian neula on kulutustavaraa, vaikka se onkin timanttia. Neula siis kuluu, ja se suositellaan vaihdettavaksi yleensä noin 1 000 kuuntelutunnin välein. Tämä vastaa keskimääräisellä tunnin päivittäisellä soittoajalla vajaata kolmea vuotta. Mmrasioissa on pääsääntöisesti vaihdettava neula, jonka hinta on itse asiassa yllättävän suuri. Mc-rasioissa neulaa ei voi vaihtaa, mutta osa valmistajista antaa uuteen rasiaan yleensä 25 prosentin vaihtohyvityksen.

Äänirasia vaikuttaakin yleensä kaikkein eniten levysoittimen äänenlaatuun, ja siksi sitä on helpoin parantaa nimenomaan äänirasiaa vaihtamalla. Etenkään edullisten tai edes keskihintaisten soittimien vakiorasiat eivät voi muodostaa kovinkaan suurta osuutta niiden hinnasta. Siksi juurikin niissä lisäinvestoinnilla äänirasiaan luulisi saavan selvän parannuksen ääneen. Tästä on toki poikkeavia mielipiteitä: edulliseen soittimeen ei kuulemma edes kannata laittaa kallista äänirasiaa, koska sen ominaisuudet menevät tavallaan hukkaan. Esimerkiksi eräs maahantuoja ei halunnut suositella 400 euron soittimeen mitään yli 800 euron äänirasiaa.


Neljä pointtia

Rasian valintaan vaikuttaa pääasiassa neljä asiaa, joista kaksi viimeksi mainittua ovat tärkeimmät:

1) Levysoittimen äänirasian kiinnitystapa, joka voi olla kiinteä, jolloin rasiaa ei voi vaihtaa ollenkaan (tällaista soitinta ei pidä hankkia), T4P-kiinnitys (eräänlainen pikakiinnitys) ja yleisin kiinnitystapa eli ½-tuuman ruuvikiinnitys. P4-kiinnitteisiä rasiota ei enää juurikaan ole saavilla.

2) Rasian toimintaperiaate, joka voi olla mm eli moving magnet tai mc eli moving coil (näihin palataan tarkemmin tuonnempana). Mm-rasiat ovat yleisin rasiatyyppi. Mc-rasioiden lähtöjännite on mm-rasioita matalampi, ja niiden käyttö edellyttää, että vahvistimen levysoitinesivahvistimessa on erillinen asento mc-rasialle. Kolmas, harvinaisempi rasiatyyppi on mi eli moving iron.

3) Rasian yhteensopivuus levysoittimen äänivarteen ja vahvistimeen. Eikä äänvarteen sopivuudella tarkoiteta pelkästään rasian kokoa tai kiinnitystapaa, vaan neulan ripustuksen joustavuutta (komplianssia), josta enemmän tuonnempana. Tietysti äänirasian koollakin on merkitystä, etenkin korkeudella, jos äänirasia on selvästi matalampi tai korkeampi kuin alkuperäinen rasia (ja äänivarren korkeus ei ole säädettävissä). Äänirasian pitää olla myös sähköisiltä ominaisuuksiltaan sopiva vahvistimeen (kapasitanssi ja impedanssi).

4) Tärkeimpänä tietenkin ääni, joka on jokaisella rasialla jossain määrin omanlaisensa. Vähän niin kuin kaiuttimillakin, on äänirasiolla jossain määrin tietynlainen soundin perusluonne: kirkas, neutraali, tumma, lämmin, erotteleva ja niin edelleen. Lopullinen soundi määräytyy levysoittimen, rasian ja vahvistimen muodostamasta kokonaisuudesta.


MM vai MC?

Äänirasia toimii siten, että levyn uran mutkittelu liikuttaa neulan varressa olevia magneetteja, jotka sijaitsevat ohuesta langasta punottujen kahden kelan välissä. Magneettikentän vaihtelu muodostaa keloihin magneetin liikkeen mukaisesti vaihtelevaa virtaa. Tällöin on kyse mm- eli moving magnet (liikkuva magneetti) -äänirasiasta.

Rakenne voi toimia myös päinvastoin, eli neulan liikuttaa keloja, jotka sijaitsevat magneettikentässä. Liike tuottaa keloihin liikkee mukaisesti vaihtelevaa virtaa.

Mc-rasian neulan ja sen varren liikkuva massa on mm-rasiaa pienempi, jolloin neula pystyy periaatteessa liikkumaan mm-rasian neulaa herkemmin. Niin, neula timanttikärkineen on tosiaankin myös yksi liikkuva mekaaninen osa, jolla on massa.

MM-rasia:

MC-rasia:

Äänirasiat jaetaan kahteen pääluokkaan niiden toimintaperiaatteen perusteella: mm- eli moving magnet -rasioissa neula liikuttaa magneetteja, jotka sijaitsevat ohuesta langasta punottujen kahden kelan välissä. Keloihin indusoituu virtaa. Rakenne voi toimia myös päinvastoin, eli neula liikuttaa keloja, jotka sijaitsevat magneettikentässä. Tämän lisäksi on vielä mi-rasioita, joissa neula liikuttaa magneettikentässä olevaa rautaputkea.

Toimintaperiaatteensa ja erityisesti kelojen koon johdosta mc-rasian antojännite on mm-rasioita selvästi pienempi. Mc-rasian antojännite on tyypillisesti alle 0,5 millivolttia, kun mm-rasioilla se on yli kolme millivolttia.

Siksi mc-rasiat tarvitsevat enemmän vahvistusta, ja levysoitinesivahvistimessa pitää olla valmius mc-rasialle. Markkinoilla on tosin niin sanottuja high-output-mc-rasioita, jotka eivät tarvitse lisävahvistusta. Tyypillisesti mc-rasiat ovat myös mm-rasioita kalliimpia. Rakenteesta johtuen mc-rasiaan ei voi vaihtaa neulaa, vaan koko rasia vaihdetaan aina uuteen. Mm-rasioihin voi vaihtaa pelkän neulan.

Kolmas, harvinaisempi rasiatyyppi on mi eli moving iron, jonka toimintaperiaate on periaatteessa mm-rasiaa vastaava, mutta neulan liikuttama osa on rautaputki, joka liikkuu kestomagneetin magneettikentässä aiheuttaen magneettikentän muutoksia, joka generoi keloihin sähkövirtaa. Myös mi-rasioissa neulan ja sen varren liikkuva massa on mm-rasioita pienempi, mutta mc-rasioihin nähden niiden antojännite on mm-rasioita vastaava.

Testin rasioista suurin osa on mm-rasioita, Denonit ja kalliimpi Ortofoneista mc-rasioita ja Goldringit mi-rasioita.


Rasia varren mukaan

Koska äänirasia on sähkömekaaninen laite, sen toimintaan vaikuttaa mekaanisen fysiikan lait. Tämä tarkoittaa muun muassa neulan kärjen muotoa, kulmaa suhteessa levyn uraan, sähkövirtaa tuottavan rakenteen toteutusta ja toleransseja sekä erityisesti äänirasian neulan ripustuksen ja tuennan joustavuutta tai vääntöjäykkyyttä eli niin sanottua komplianssia.

Äänirasian ja sen neulan kiinnityksen joustavuus (eli jäykkyys) muodostaa yhdessä äänirasian oman ja äänivarren tehollisen massan kanssa mekaanisen rakenteen, jolla on tietty  ominaisresonanssi. Sen taajuus riippuu massan ja joustavuuden suhteesta. Epäsuhta massan ja joustavuuden välillä voi aiheuttaa ongelmia toistossa: bassotoisto korostuu tai on epätarkkaa, ääni alkaa kiertämään, korkeat taajuudet vaimenevat, neula ei ehkä kykene seuraamaan uraa ja ääni säröytyy, neula voi jopa hypätä pois urasta, levy ja neula kuluvat ja niin edelleen.

Äänivarren ja äänirasian ominaisresonanssin tulisi jäädä selvästi alle kuuloalueen, mutta se ei saa olla myöskään liian matalalla. Optimaalisena alueena pidetään tyypillisesti 8–12 hertsiä.

Yhtälön muodostavat tässä siis äänivarren, äänirasian ja sen kiinnitystarvikkeiden yhteinen massa suhteessa äänirasian neulan ripustuksen komplianssiin.

Äänirasian neulan tulee olla tietyllä etäisyydellä suhteessa levylautasen keskipisteeseen. Tämä niin sanottu overhang-arvo ilmoitetaan kuitenkin käytännössä etäisyysmittana rasiakelkan kiinnityskohtaan. Jos mitta ei ole tiedossa, niin yleensä se on se, mikä on alkuperäisessä äänirasiassa. Tämä etäisyys tulee mitata ennen rasian vaihtamista. Uusi rasia tulee sijoittaa siten, että sen neula sijoittuu samalle etäisyydelle kuin vanhassa rasiassa.

Jotta ei tehtäisi kuitenkaan asiasta liian monimutkaista, niin todettakoon, että suurin osa äänivarsista je äänirasioista (poislukien ehkä kalliimmat ja eksoottisemmat mallit) ovat tässä suhteessa hyvinkin yhteensopivia. Tänä päivänä on vaikeaa löytää sellaista äänivarsi–äänirasia-yhdistelmää, jossa tämä asia olisi täysin pielessä. Äänirasioiden painot ja komplianssiarvot ovat sen verran samalla asteikolla, että kovin metsään on vaikea mennä. Toki jos ollaan lukuarvojen ääripäissä, niin asialla alkaa olla jo vaikutusta.

Yksinkertaistaen voidaan todeta, että raskaan äänivarren (>25 grammaa) ja rasian kanssa tulisi käyttää matalan komplianssin (<11) rasioita ja kevyillä äänivarsilla (<10 grammaa) ja äänirasioilla korkean komplianssin (>15) rasioita. Matalan komplianssin rasiat sopivat siis kevyille äänivarsille ja korkean komplianssin rasiat raskaille äänivarsille – tietenkin huomioiden myös itse äänirasian paino.

Jos äänivarren massa ja muut suureet ovat kuitenkin tiedossa, niin lopputulos on tietenkin tarkempi ja luotettavampi. Testin rasioista vain Grado ja molemmat Regat eivät ilmoita komplianssiarvoa. Myöskään testin levysoittimen äänivarren painoa ei ilmoiteta. Arvioimme sen olevan noin 20 grammaa.


Myös sähkö merkitsee

Äänirasia muuttaa mekaanisen liikkeen sähköksi. Siksi rasian sähköisellä sovituksella on merkitystä. Levysoittimien kanssa pitää käyttää niin sanottua riaa-korjainta ja esivahvistinta. Riaa-korjain on olennainen osa levysoittimen toiminnassa. Se on oikeastaan taajuuskorjain. Tallennuksen aikana äänen matalia taajuuksia vaimennetaan. Tällöin levyyn kaiverrettavan uran liikepoikkeaman ei tarvitse olla niin suuri. Tämä mahdollistaa urien kaivertamisen tiheämmin, siis lähemmäksi toisiaan, ja levylle mahtuu pidempi ura. Pienempi liikepoikkeama myös pienentää äänirasian seurantasäröä. Riaa-korjaus myös vahvistaa korkeita taajuuksia.

Äänirasian neula lukee levyyn kaiverrettua uraa, jossa on ikään kuin fyysinen mallinne äänisignaalin aaltomuodosta. Mittakaava on todella pieni, ja on suorastaan hämmästyttävää, miten levyltä saadaan niinkin hyvä ääni.

Toistettaessa riaa toimii käänteisesti. Matalien taajuuksien toisto vahvistetaan alkuperäiselle tasolle, ja korkeiden taajuuksien vaimennus vastaavasti vähentää kohinaa ja levyn häiriöitä.

Riaa sisältää myös esivahvistimen, joka vahvistaa äänirasian tuottamaa hyvin heikkoa sähkövirtaa. Riaa-korjaimella on suuri vaikutus äänenlaatuun.

Levysoitin tarvitsee aina riaa-korjaimen/esivahvistimen. Se voi olla sisäänrakennettuna vahvistimessa, itse levysoittimessa tai erillinen laite. Jos levysoittimissa riaa-korjain on sisäänrakennettuna, se voidaan liittää suoraan mihin tahansa vahvistimen tavalliseen linjasisääntuloon. Jos vahvistimessa on levysoittimelle oma liitäntä, on se merkitty yleensä tekstillä ”phono” tai ”turntable” ja sen yhteydessä on yleensä myös liitäntä levysoittimissa käytettävälle erilliselle maadoitusjohdolle.

Erillisellä riaa-esivahvistimella taataan paras lopputulos. Sellainen tarvitaan myös, jos laitteiston vahvistimessa ei ole levysoitintuloa (phono). Kuvassa testissäkin käyttämämme 129 euron hintainen iFi Zen Phono ja 259 euron hintainen, monipuolisilla säädöillä varustettu Pro-Ject Phono Box S2 Ultra. IFi Zen Phonosta löytyy muuten artikkeli verkkosivuillamme, kannattaa käydä lukemassa täältä.

Kuorma ja kapasitanssi

Äänirasian ääneen, erityisesti korkeilla taajuuksilla, vaikuttaa myös äänirasian sähköisten ominaisuuksien sovitus riaa-korjaimeen ja esivahvistimeen. Kyse on impedanssista ja kapasitanssista. Joissain tapauksissa vaikutus voi olla merkittävä.

Pro-Jectin riaa-esivahvistimessa on monipuoliset säädöt impedanssille ja kapasitanssille.

Mc-rasiat ovat lähes immuuneja kapasitanssille, mutta liitäntäimpedanssilla on vaikutus niidenkin toistoon. Mm-rasioiden toistoon vaikuttaa sekä impedanssi että kapasitanssi. Mm-rasioissa ja esivahvistimissa impedanssi on standardi 47 kilo-ohmia, joten siihen ei tarvitse kiinnittää huomioita, mutta kapasitanssin sovituksella on merkitystä. Mm-rasioille suositeltava liitäntäkapasitanssi on yleensä 100–300 pikofaradia. Tämä arvon pitäisi löytyä aina teknisistä tiedoista.

Liitäntäkapasitanssi muodostuu vahvistimen levysoitinesivahvistimen (tai erillisen riaa-esivahvistimen) sisääntulon, välikaapaleiden ja soittimen sisäisen johdotuksen yhteenlasketusta kapasitanssista. Tämän pitäisi olla suosituksen rajoissa. Valitettavasti hyvin harvassa vahvistimessa ilmoitetaan levysoitintulon kapasitanssia, eikä sille ole mitään vakioarvoa. Miksiköhän? Tyypillisesti se on 100, 120 tai 200 pikofaradia.

Myöskään levysoittimen sisäisen johdotuksen saati välikaapelin kapasitanssin arvoja on hyvin harvoin saatavilla. Levysoittimen sisäinen kapasitanssi on tyypillisesti 30–50 pikofaradia, mutta välikaapelin kapasitanssissa voi olla suuriakin eroja. Halvoissa kaapeleissa kapasitanssi on yleensä kalliita suurempi, jopa 150–200 pikofaradia per metri. Tyypillisesti laadukkaissa kaapeleissa se on 70–90 pikofaradia metriltä. Kaapeleiden kapasitanssi on suhteessa niiden pituuteen; siksi arvo ilmoitetaan per metri.

Liitäntäketjun kapasitanssi vaikuttaa äänirasian korkeiden taajuuksien toistoon. Osa kapasitanssista muodostuu levysoittimen ja vahvistimen tai riaaesivahvistimen välisessä kaapelisssa. Tässä, jos jossain, kannattaa käyttää laadukasta ja mahdollisimman lyhyttä kaapelia. Kuvassa Atlas Elements TT Integra -kaapelit (alkaen 109 euroa, HifiStudio).

Jos liitäntäketjun kapasitanssikuorma on merkittävästi pienempi kuin äänirasialle suositeltu kuorma, niin korkeiden taajuuksien toisto voi vaimentua ja ääni kuulostaa tunkkaiselta ja tummalta. Jos taas kuorma on suositusta suurempi, niin korkeat taajuudet voivat korostua ja ääni kuulostaa liian kirkkaalta. Jos kuorma on merkittävästi suositusta suurempi, niin korostuma siirtyy hieman alemmaksi, mutta sen jälkeen korkeimmat taajuudet alkavat jälleen vaimentua jyrkästi. Ääni on pistävä mutta samalla tukkoinen.

Subsonic tarkoittaa ylipäästösuodatinta, jonka tarkoitus on leikata kuuloalueen alapuoliset taajuudet pois. Tämä vähentää muun muassa rasia/varsi-resonanssin vahvistintehoa kuluttavaa vaikutusta ja tarkentaa bassotoistoa. Tämä toiminto on löytyy pääasiassa vain erillisistä riaaesivahvistimista. Kuvassa iFi Zen Phono.

Yleisesti ottaen ongelma on yleensä liian korkea kuin liian matala kapasitanssikuorma. Tässä ongelman ratkaisuna on yleensä erillinen levysoitinesivahvistin, jonka kapasitanssi on tiedossa tai siinä on peräti säädettävä kapasitanssi, sekä perustasoa laadukkaammat ja mahdollisimman lyhyet välijohdot.

Äänirasia kytketään rasiakelkkaan/ äänivarteen ohuilla välijohdoilla. Niiden kytkentäjärjestyksessä on syytä olla tarkkana, samoin siinä, että liitokset ovat tiukat.

Mc-rasioilla liitäntäimpedanssi saattaa vaikuttaa samaan tapaan kuin mm-rasioilla kapasitanssi. Jos sisääntulon liitäntäimpedanssi on huomattavasti äänirasian impedanssia suurempi (yli 15 kertaa), niin korkeat taajuudet voivat korostua. Jos liitäntäimpedanssi on taas hyvin lähellä rasian impedanssia tai sitä matalampi, niin korkeat taajuudet vaimentuvat. Levysoitintulon impedanssin suositellaan olevan 5–10 kertaa suurempi kuin rasian lähtöimpedanssi. Esimerkiksi 10 ohmin rasialle 50–100 ohmia. Tässä kannattaa toki luottaa myös valmistajan suositukseen. Tyypillisesti mc-esivahvistimien sisääntuloimpedanssi onkin juuri tuo 50–100 ohmia.


Miten siis valita?

Vaikuttaako edellä mainittu vaikealta ja monimutkaiselta? No sitä se tavallaan onkin, kun mennään hieman pintaa syvemmälle. Toisaalta tämä kaikki on myös mielenkiintoista. Viinyylitoiston uumeniin uppoutuneelle hifiharrastajalla tämä aihepiiri on loputon suo ja useiden tuhansien eurojen äänirasiat vain pähkinöitä. Mutta tärkein kysymys kuuluu, että kannattaako muutaman sadan euron perussoittimeen vaihtaa uusi äänirasia, ja jos kannattaa, niin millainen ja minkä hintainen. Paraneeko ääni summien kasvaessa?


Perussoitin paremmaksi

Valitsimme testin soittimeksi 400 euron hintaisen Denon DP-400 -puoliautomaattisoittimen. Se on jo sinällänsä laadukas soitin, joskin hieman ehkä kevytrakenteinen. Denonissa ei ole muuten kiinteitä signaalijohtoja, jolloin siihen voi hankkia kunnolliset välikaapelit. Vakiona Denonissa on mm-äänirasia, joka lienee kuitenkin Audio-Technican valmistama, sama vaihtoneula (DSN85) sopii ainakin AT:n rasiaan. Denon DP-400 soi kaikkiaan asiallisesti  ja tasapainoisesti, joskin aavistuksen tummasti ja elottomasti.

Soittimessa on sisäänrakennettu riaa-esivahvistin (jonka voi myös ohittaa), joten sen voi tarvittaessa liittää suoraan vahvistimen tavalliseen linjatuloon. Sisäänrakennetussa esivahvistimessa on myös se etu, että äänirasian kapastanssisovituksessa ei ole huolta enää soittimen ja vahvistimen välijohdon kapasitanssista, ja ainakin periaatteessa soittimen rasia ja esivahvistin on voitu valita toinen toisensa huomioiden.

Denonin soittimessa on niin sanottu S-varsi, joka on siis muodoltaan hieman S:n mallinen. S-varret ovat kuitenkin tyypillisesti suoria äänivarsia painavampia. Emme nyt syvenny äänivarsien muotoon tämän enemmpää.

Valitettavasti Denon ei ilmoita varren tehollista massaa, mikä on hyvin tyypillistä tällaisissa perussoittimissa. Näin ollen rasian valinnassa täytyy mennä nyt näppituntumalla. Tyypillisesti nykyaikaisten S-varsin tehollinen massa on jossain 17–23 gramman välillä.

Rasiakiinnitys on Denonissa standardi ½-tuuman ruuvikiinnitys, ja äänivarressa on myös irroitettava rasiakelkka. Siis teline, johon äänirasia kiinnitetään. Se mahdollistaa rasian helpon vaihtamisen. Esimerkiksi vanhat savikiekot tarvitsevat omanlaisensa äänirasian, ja rasiakelkalla vaihto on helppoa. Tämä sopii hyvin myös testiimme, jossa on tarkoitus vertailla useita erilaisia äänirasioita.

Testijärjestelyt

Testissä oli käytössä kaksi samanlaista, edellä mainittua Denonin levysoitinta ja kaikkiaan kuusi rasiakelkkaa, jolloin rasioiden vaihto ja vertailu oli nopeaa ja äänirasiat saatiin asennettua rauhassa ja luotettavimmin oikeisiin säätöihin. Asennuksessa ja säädöissä noudatimme valmistajan antamia suosituksia.

Rasiat kuunneltiin käyttäen levysoittimen sisäänrakennettua esivahvistinta (paitsi mc-rasioilla) sekä käyttäen Denon AVR-X3500 -av-vahvistimen omaa levysoitinliitäntää sekä kahta erillistä levysoitinesivahvistinta, 129 euron hintaista iFi Zen Phonoa ja 259 euroa maksavaa Pro-Ject Phono Box S2 Ultraa. Kumpikin näistä on siis vielä ihan realistisissa hintaluokissa. Välikaapeleina oli Atlas Element TT Integra (129 euroa), kaiuttimina Epos ES14 ja kuulokkeina Hifiman Deva.

Rasioista mitattiin myös toistovasteet eri kuormilla, kanavaerotus, kanavatasapaino, kokonaissärö ja seurantakyky ohjelmilla Adjust+ ja Room EQ Wizard. Kanavaerotuksen ja myös särön osalta rasian asennolla on suuri merkitys. Pyrimme asentamaan jokaisen rasian mahdollisimman tarkasti ja valmistajan suosittelemiin arvoihin, mutta testiprosessi ei antanut mahdollisuutta kovin syvälliseen hienosäätöön ja esimerkiksi rasian asennon optimointiin.

Mihin kannattaa vaihtaa?

Pyysimme alan kauppiaita ja maahantuojia suosittelemaan kyseiseen Denonin soittimeen uutta äänirasiaa kolmessa eri hintaluokassa: 180–250 euroa, 400–550 euroa ja 700–1 000 euroa. Osa oli hyvinkin hämillään: “Ei siihen kannata mitään rasiaa vaihtaa”, “ei me näistä tiedetä” tai “tuohon ei ainakaan kannata laittaa kallista rasiaa”. Osalle oli taas ihan selvää mitä suositella.

Lopulta testiin kuitenkin valikoitui selkeät kaksi hintaluokkaa tunnetuilta rasiamerkeiltä: Audio-Technica, Denon, Goldring, Grado, MoFi (Mobile Fidelity), Ortofon ja Rega.

Kalleimpaan hintaluokkaan sijoittuvia rasioita ei juurikaan suositeltu haaskattavaksi.


Perusrasiat (180-280 €)

Merkki / malliAudio-Technica AT-VM95MLDenon DL-110 MCGoldring 2200MOFI StudioTracker Ortofon 2M-BlueRega Elys 2
Hinta179 €239 €279 €199 €220 €179 €
Maahantuoja / edustajaNGS-AudioTechnicaSimexSimexKruunuradioAH HifisystemsJJ-hifi
Lisätietojaaudio-technica.comdenon.figoldring.co.ukmofielectronics.comortofon.comrega.co.uk
Tyyppi (MM/MC/MI)MMMC (*MIMMMMMM
Kiinnitystapa1/2"1/2"1/2"1/2"1/2"1/2"
Neulan hiontaMicrolinearElliptinenElliptinenElliptinenElliptinenElliptinen
Antojännite (1 kHz, 5 cm/sec)3,5 mV1,6 mV6,5 mV3,5 mV5,5 mV6,8 mV
Kanavatasapaino (1 kHz)1,5 dB1 dB2 dBEi ilm.1 dBEi ilm.
Kanavaerotus (1 kHz)> 23 dB> 25 dB> 20 dBEi ilm.> 25 dBEi ilm.
Toistoalue (-3dB)20 - 25 000 Hz20 - 45 000 Hz20 - 20 000 Hz20 - 20 000 Hz20 - 25 000 HzEi ilm.
Komplianssi (10–6 cm/dyne@10 Hz)2016171620Ei ilm.
Suositeltava impedanssi47 kOhm47 kOhm47 kOhm47 kOhm47 kOhmEi ilm.
Suositeltava kapasitanssi100 - 200 pFEi merk.100 - 200 pF100 pF150 - 300 pFEi ilm.
Sisäinen impedanssi (DC-resistanssi)485 Ohm160 Ohm550 OhmEi ilm.1 300 OhmEi ilm.
Rasian paino6,1 g4,8 g7,4 g6,4 g7,3 g5,0 g
Suositeltava neulapaino1,8 - 2,2 g1,5 - 2,1 g1,5 - 2,0 g1,8 - 2,2 g1,6 - 2,0 g1,75 g
Mitat (k x l x s)17 x 18 x 26 mm17,5 x 16 x 19 mm18 x 18 x 27 mm17 x 16 x 24 mm19 x 18 x 22 mm14 x 19 x 25 mm
Vaihtoneula (malli ja hinta)AT-VMN95ML (149 €)Ei vaih.GL2200 (199 €)Ei vaih. (**)Stylus 2M Blue (162 €)Ei vaih. (***)

Kaikki tiedot ovat valmistajan ja maahantuojan ilmoittamia (paitsi rasian mitat).

(*) Ns High Output MC -rasia, ei tarvitse MC-esivahvistusta
(**) Uudesta rasiasta hyvityksenä -25%
(***) Uuden rasian hyvityshinta 119 €

Pykälää paremmat (400-550 €)

Merkki / malliAudio-Technica VM-750SHDenon DL-103R MCGoldring 2300Grado Platinum2MOFI UltraTrackerOrtofon MC Quintet BlueRega Exact
Hinta429 €399 €399 €449 €499 €430 €399 €
Maahantuoja / edustajaNGS-Audio TechnicaSimexSimexKruunuradioKruunuradioAH HifisystemsJJ-hifi
Lisätietojaaudio-technica.comdenon.figoldring.co.ukgradolabs.commofielectronics.comortofon.comrega.co.uk
Tyyppi (MM/MC/MI)MMMCMIMMMMMCMM
Kiinnitystapa1/2"1/2"1/2"1/2"1/2"1/2"1/2"
Neulan hiontaShibataElliptinenElliptinenEi ilm.ElliptinenElliptinenComplex Fine Line
Antojännite (1 kHz, 5 cm/sec):4,0 mV0,3 mV6,5 mV4,8 mV3,5 mV0,5 mV6,8 mV
Kanavatasapaino (1 kHz)1 dB1 dB2 dBEi ilm.Ei ilm.< 1,5 dBEi ilm.
Kanavaerotus (1 kHz)> 30 dB> 25 dB> 20 dB> 30 dBEi ilm.> 21 dBEi ilm.
Toistoalue (-3dB)20 - 27 000 Hz20 - 45 000 Hz20 - 20 000 Hz15 - 55 000 Hz20 - 20 000 Hz20 - 25 000 HzEi ilm.
Komplianssi (10–6 cm/dyne@10 Hz)201017Ei ilm.2015Ei ilm.
Suositeltava impedanssi47 kOhm> 100 Ohm47 kOhm47 kOhm47 kOhm> 20 OhmEi ilm.
Suositeltava kapasitanssi100 - 200 pFEi merk.100 - 200 pFEi ilm.100 pFEi merk.Ei ilm.
Sisäinen impedanssi (DC-resistanssi)800 Ohm40 Ohm550 Ohm600 OhmEi ilm.7 OhmEi ilm.
Rasian paino8,0 g8,5 g7,4 g10 g9,7 g9,0 gEi ilm.
Suositeltava neulapaino1,8 - 2,2 g2,2 - 2,8 g1,5 - 2,0 g1,5 - 1,9 g1,8 - 2,2 g2,1 - 2,5 g1,75 g
Mitat (k x l x s)17 x 18 x 23 mm14 x 15 x 23 mm18 x 19 x 26 mm18 x 19 x 30 mm17 x 16 x 24 mm20 x 17 x 23 mm14 x 19 x 25 mm
Vaihtoneula (malli ja hinta)VMN50SH (299 €)Ei vaih.GL2300 (299 €)Ei vaih. (*)Ei vaih. (*)Ei vaih. (*)Ei vaih. (**)

Kaikki tiedot ovat valmistajan ja maahantuojan ilmoittamia (paitsi rasian mitat).

(*) Uudesta rasiasta hyvityksenä -25%
(**) Uuden rasian hyvityshinta 249 €


Audio-Technica AT-VM95ML

Hinta: 179 €

Turvallinen valinta

Japanilainen, myös kuulokkeista ja mikrofonista tunnettu Audio-Technica on myös vanha äänirasiavalmistaja, jolla on valtava mallisto. Lisäksi Audio-Technica myös valmistaa rasioita monelle merkille. AT-VM95ML on testin perusrasiaryhmän edullisimpia äänirasoita. Se on hyvin kompaktin kokoinen ja hieman vaatimattoman näköinen ja oloinen. Sen neulassa on kuitenkin tässä hintaluokassa harvinainen MicroLinear-hionta. Rasia on helppo asentaa, ja ohjeet ovat hyvät.

Audio-Technica AT-VM95ML mittautui hyvin: muun muassa särö on tämän ryhmän pienimpiä, kanavatasapaino 0,4 desibeliä ja kanavaerotus lähes 30 desibeliä. Arvoista huokuu ammattitaito. Toistovaste on tasainen, vaikka kapasitanssi vaimentaakin aavistuksen korkeimpia taajuuksia.

Ääneltään AT-VM95ML:ssä on vakiorasiaa enemmän erottelua ja avoimuutta, vaikka soundibalanssissa ei ole sinänsä dramaattista eroa. Aavistuksen kirkkaampi, selkeämpi ja eritoten puhtaampi toisto. Erillinen riaa-esivahvistin tuo ääneen myös enemmän botnea. Audio-Technica AT-VM95ML on soinniltaan neutraali ja siisti, mutta ehkä hieman mauton ja hajuton. Soundissa ei ainakaan mikään ärsytä. Turvallinen ja varma suoriutuja, joka toimii varmasti monenlaisissa äänivarsissa eikä edes maksa paljon.

Mittaukset

Varren / rasian resonanssi: 9 Hz
Kanavatasapaino (1 kHz): 0,4 dB
Kanavaerotus (1 kHz, L>R / R>L): 27 / 27,8 dB
Kokonaissärö (THD 1 kHz L / R): 1,9 / 2,9 %
Seurantakyky (315 Hz): <70 μm

Toistovasteet levysoittimen sisäänrakennetulla riaa-esivahvistimella (musta), ulkoisella riaaesivahvistimella 100 pikofaradin (sininen) ja 420 pikofaradin (punainen) kapasitanssikuormalla.


Denon DL-110 MC

Hinta: 239 €

Miellyttävä ääni

Tyylikäs Denon DL-110 MC on suorastaan legendaarinen äänirasia. Sama malli on ollut markkinoilla jo vuosikymmeniä. Tässä ryhmässä se on ainoa mc-rasia ja sellaiseksi edullinen. Kyse on niin sanotusta High-Output-mc-rasiasta, joka ei tarvitse mc-esivahvistinta vaan toimii tavallisessa mm-phono-tulossa. Antojännite on kuitenkin sen verran mm-rasioita matalampi, että äänenvoimakkuussäädintä saa kääntää normaalia reilummin.

Denon on hieman hankala asennettava ja ohjeistus suppea. Koska rasia on kevyt, niin sen mukana toimitetaan lisäpaino kevyille äänivarsille. Mc-rasioille tyypillisesti kapasitanssi ei vaikuta äänirasian toistovasteeseen, joka on muutenkin erittäin tasainen, lukuun ottamatta levysoittimen sisäänrakennetun riaa:n kautta ilmennyttä satunnaista bassoresonanssia. Kanavaerotus on mc-rasioille tyypillisesti hieman vaatimaton. Kokonaissärö taas on testiryhmän pienin. Yllättäen Denonin seurantakyky oli silti vain keskitasoa.

Ääneltään DL-110 MC on neutraali ja soinniltaan lämmin, mutta yksityiskohdat erottuvat silti hienosti ja äänessä on vakiorasiaa enemmän resoluutiota, vaikkei DL-110 MC kyllä mikään veitsenterävä piirtäjä ole. Se soi kauniisti ja miellyttävästi, samalla tavalla sekä sisäisellä että ulkoisella riaa-korjaimella.

Mittaukset

Varren / rasian resonanssi: 9 Hz
Kanavatasapaino (1 kHz): 1,3 dB
Kanavaerotus (1 kHz, L>R / R>L): 22 / 21 dB
Kokonaissärö (THD 1 kHz L / R): 1,8 / 2,5 %
Seurantakyky (315 Hz): <70 μm

Toistovasteet levysoittimen sisäänrakennetulla riaa-esivahvistimella (musta), ulkoisella riaaesivahvistimella 100 pikofaradin (sininen) ja 420 pikofaradin (punainen) kapasitanssikuormalla.


Goldring 2200

Hinta: 279 €

Elävä toisto

Jo vuonna 1906 perustettu brittiläinen Goldring on maailman vanhimpia äänirasiamerkkejä. Tosin ensin se teki gramofoneihin jousia ja teräsneuloja. Nykyaikaa taas edustaa modernin näköinen Goldring 2200, joka on tämän testiryhmän kallein rasia. Edullisempi 2100 olisi ollut ehkä hintansa puolesta sopivampi, mutta maahantuojalla ei ollut sitä varastossa.

Goldring 2200 on toimintaperiaatteeltaan harvinaisempi moving iron -rasia, mutta se toimii normaalin mm-rasian tavoin. Rasian paino on suurehko, ja mittauksissa varren ja rasian resonanssi oli vain 6–7 hertsissä, mikä on hieman suositeltua matalampi arvo. Rasia on raskas, ja se vaatisi ehkä kevyemmän äänivarren. Toisaalta Goldringin seurantakyky oli testin parhaimmistoa, eikä säröarvoisaakaan ole huomauttamista. Rasia on melko korkea, joten sen yhteensopivuus äänevarteen on hyvä ottaa huomioon.

Ääneltään Goldring on jäsentynyt ja autenttinen. Toistossa on livemäisyyttä ja mukaansatempaavuutta. Bassopää on aika hillitty mutta myös erotteleva. Sellainen turvallinen keskitien kulkija, joka toimii monenlaisella sähköisellä musiikilla – joskaan ei ehkä kaikkein hienompien nyanssien tulkitsija. Aivan ylärekisterissä on pientä ylimääräistä sihinää. Ääni on parhaimmillaan ulkoisen riaa:n kanssa. Perusvarma ja elävän rokkaava soundi, joka ei kuitenkaan rasita.

Mittaukset

Varren / rasian resonanssi: 6-7 Hz
Kanavatasapaino (1 kHz): 1,0 dB
Kanavaerotus (1 kHz, L>R / R>L): 22 / 21 dB
Kokonaissärö (THD 1 kHz L / R): 3,9 / 3,5 %
Seurantakyky (315 Hz): <90 μm

Toistovasteet levysoittimen sisäänrakennetulla riaa-esivahvistimella (musta), ulkoisella riaaesivahvistimella 100 pikofaradin (sininen) ja 420 pikofaradin (punainen) kapasitanssikuormalla.


MOFI StudioTracker

Hinta: 199 €

Jämäkkäsoundinen

MoFi eli Mobile Fidelity Sound Lab on vuonna 1977 perustettu yhdysvaltalainen korkealuokkaisiin äänitteisiin ja äänitystekniikkaan keskittynyt yritys. Jotkut saattavat tunnistaa nimet Original Master Recording ja Ultradisc. Sittemmin MoFi on laajentanut osaamistaan myös levysoittimiin, äänirasioihin ja levysoitinesivahvistimiin.

MoFi StudioTracker on merkin kolmesta rasiasta edullisin malli. Rakenteeltaan se on hintaluokassaan siisti ja viimeistellyn oloinen aina tuotepakkausta ja asennusvarusteita myöten.

Mittauksissa ei ole erityistä huomautettavaa suuntaan tai toiseen, joskin särö on ehkä aavistuksen suurehko. Toistovaste on soittimen riaa:lla hyvä. Ulkoisella kapasitanssi aiheuttaa jonkin verran korkeiden vaimentumaa, joka alkaa jo 8 000 hertsin kohdalta. Ei siis oikein siedä korkeaa kapasitanssia.

Ääneltään tämäkin rasia on sellainen yllätyksetön ja tasapainoinen. Vakiorasiaan nähden aavistuksen jämäkämpi ja täsmällisempi bassotoisto sekä myös avarampi ja stereokuvaltaan laajempi toisto. Ulkoisella esivahvistimella herkkä kapasitanssille, ja korkeat taajuudet toistuvat hieman vaimeasti. Tämä verottaa toiston elävyyttä. StudioTracker toimii tässä tapauksessa siis paremmin soittimen sisäisellä riaa-korjaimella.

Mittaukset

Varren / rasian resonanssi: 9 Hz
Kanavatasapaino (1 kHz): 0,3 dB
Kanavaerotus (1 kHz, L>R / R>L): 29 / 31 dB
Kokonaissärö (THD 1 kHz L / R): 4,8 / 4,5 %
Seurantakyky (315 Hz): <70 μm

Toistovasteet levysoittimen sisäänrakennetulla riaa-esivahvistimella (musta), ulkoisella riaaesivahvistimella 100 pikofaradin (sininen) ja 420 pikofaradin (punainen) kapasitanssikuormalla.


Ortofon 2M-Blue

Hinta: 220 €

Laaturasia kaikkiaan

Tanskalainen, vuonna 1918 perustettu ja vuodesta 1945 äänirasioihin keskittynyt Ortofon on maailman suurimpia äänirasiavalmistajia. Ortofon toimittaa rasioita useille levysoitinvalmistajille, ja sen mallisto on erittäin laaja.

Ortofon 2M Blue on merkin edullisimpia äänirasioita. Laatuvaikutelma on silti korkealuokkainen, ja rasia on suorastaan jämäkän tuntuinen. Sen asennustarvikkeet ovat monipuoliset, ja erityismaininta kuuluu myös asennusohjeille ja erittäin yksityiskohtaisille teknisille tiedoille.

Ortofon 2M Blue on myös aika iso äänirasia, tai lähinnä korkea. Jos soittimen äänivarsi on suunniteltu kovin matalalle rasialle, saattaa korkeusero olla liian suuri.

Mittauksissa näkyi asiansa osaavan valmistajan jälki: matala särö, balanssissa oleva kanavaerotus ja erittäin hyvä seurantakyky. Toistovasteet ovat tasapainoiset, joskin tässäkin näkyy luontaisesti ulkoisella esivahvistimella aivan korkeimmilla taajuuksilla vaimentumaa.

Soittimen omalla riaa:lla kuunneltuna 2M Bluessa on kirkas, raikas ja erotteleva toisto. Ulkoisella riaa:lla ääni on tummempi, mutta kaikkiaan toisto on miellyttävä ja rasittamaton. Hyvä rasia kaikenlaiselle musiikille.

Mittaukset

Varren / rasian resonanssi: 7 Hz
Kanavatasapaino (1 kHz): 0,2 dB
Kanavaerotus (1 kHz, L>R / R>L): 31,2 / 29 dB
Kokonaissärö (THD 1 kHz L / R): 2,8 / 3,3 %
Seurantakyky (315 Hz): <90 μm

Toistovasteet levysoittimen sisäänrakennetulla riaa-esivahvistimella (musta), ulkoisella riaaesivahvistimella 100 pikofaradin (sininen) ja 420 pikofaradin (punainen) kapasitanssikuormalla.


Rega Elys 2

Hinta: 179 €

Väärässä varressa?

Rega on brittiläinen, vuonna 1973 perustettu levysoitinmerkki, joka saavutti aikoinaan kohtuuhintaisilla ja toteutukseltaan minimalistisilla soittimillaan hifiharrastajien keskuudessa suuren suosion. Omat äänirasiat ovat tulleet mukaan myöhemmin. Elys-rasia tuli markkinoille vuonna 1988. Nyt ollaan toisen sukupolven mallissa, Elys kakkosessa. Rasiat valmistetaan Englannissa pitkälle käsityönä.

Elys 2 on Regan toiseksi edullisin rasia ja tämän testiryhmän edullisin AT:n ohella. Elys on Regalle tyypillisesti hyvin minimalistinen aina pakkausta ja olematonta ohjeistusta myöten. Rasialle ei esimerkiksi ilmoiteta painoa (mittasimme sen itse) saati komplianssia. Huomionarvoista on myös rasian pieni korkeus. Testisoittimessa rasian ja kelkan väliin piti laittaa kolmen millimetrin korotus, jottei rasia olisi etukenossa levyyn nähden (tästä ei maahantuoja maininnut). Myös mitattu seitsemän hertsin ominaisresonanssi osoitti, että Elys 2 toimisi todennäköisesti paremmin kevyemmässä äänivarressa. Sinänsä mittaustuloksissa ei ollut erityistä huomautettavaa, joskaan ei kehumistakaan. Ääneltään Rega Elys 2 on yllättävän samanlainen kuin vakiorasia. Äänessä on aavistus alemman keskialueen painotusta, joka tuo toistoon sellaista paksuutta, sekä laajahko vaimentuma 3–7 kilohertsin alueella. Ääni on joiltain osin verhoutunut, mutta diskantissa kuuluu aavistus ylimääräistä. Ääni ei juurikaan muutu eri kapasitansseilla, mikä on sinänsä hyvä asia.

Mittaukset

Varren / rasian resonanssi: 7 Hz
Kanavatasapaino (1 kHz): 1,1 dB
Kanavaerotus (1 kHz, L>R / R>L): 29,3 / 31,5 dB
Kokonaissärö (THD 1 kHz L / R): 5,1 / 4,9 %
Seurantakyky (315 Hz): <60 μm

Toistovasteet levysoittimen sisäänrakennetulla riaa-esivahvistimella (musta), ulkoisella riaaesivahvistimella 100 pikofaradin (sininen) ja 420 pikofaradin (punainen) kapasitanssikuormalla.


Audio-Technica VM-750SH

Hinta: 429 €

Vaihtamalla paranee

Kullanhohtoinen Audio-Technica VM-750SH on kenties verrokkiryhmän näyttävin rasia. Sen mukana tulee myös hyvät varusteet ja ohjeistus aina erillisiä, kullatuilla liittimillä varustettuja liitosjohtoja myöten. Audio-Technican neulassa on tässä hintaluokassa harvinainen Shibata-erikoishionta. Rasiassa on muutenkin paljon teknisiä yksityiskohtia, ja 430 euron hinnalle tulee siis ainakin tässä mielessä vastinetta.

Mittauksissa Audio-Technica osoittautui päteväksi rasiaksi. Särö on pientä, kanavatasapaino erinomainen ja kanavaerotuskin hyvä. Varsi/ rasia-resonanssin seitsemän hertsin lukemasta ja suurehkosta komplianssista voisi kuitenkin päätellä rasian sopivan paremmin hieman kevyempään äänivarteen.

Tästä huolimatta Audio-Technica selvitti erinomaisesti seurantakyvyn testiraidan aina 100 mikroniin saakka verrokkiryhmän parhaalla tuloksella. Toistovasteissa ei ole huomautettavaa pientä kaikkein ylimmän diskantin korostumaa lukuun ottamatta. Tämä siis soittimen omalla riaa:lla. Suuremmilla kapasitansseilla korkeimmat vaimentuvat tyypillisesti, mutta tässä vasta 12 kilohertsin jälkeen. VM-750SH soi nätisti ja puhtaasti, voisi jopa sanoa musikaalisesti ja miellyttävästi. Äänessä on paljon samaa kuin Denon DL-103R:ssä, mutta ripauksen hillitymällä bassolla. Kuormituskaan ei juuri vaikuta ääneen. Kokonaisuutena upea ja hyväääninen rasia. ​

Mittaukset

Varren / rasian resonanssi: 7 Hz
Kanavatasapaino (1 kHz): 0,4 dB
Kanavaerotus (1 kHz, L>R / R>L): 26,9 / 33,8 dB
Kokonaissärö (THD 1 kHz L / R): 2,2 / 2,3 %
Seurantakyky (315 Hz): <100 μm

Toistovasteet levysoittimen sisäänrakennetulla riaa-esivahvistimella (musta), ulkoisella riaaesivahvistimella 100 pikofaradin (sininen) ja 420 pikofaradin (punainen) kapasitanssikuormalla.


Denon DL-103R MC

Hinta: 399 €

Upea MC-rasia

Denon DL-103R MC:n juuret juontavat peräti vuoteen 1962, ja rasiaa on valmistettu keskeytymättä siitä lähtien. Hieno ja tyylikäs kokonaisuus kaikkiaan, jos äänirasiaa voi siten luonnehtia.

Kyse on siis mc-rasiasta, ja se vaatii siis erillisen mc-riaa-esivahvistimen. Lisäksi Denon on sen verran soittimen alkuperäistä äänirasiaa matalampi, että rasiakelkan ja rasian väliin piti laittaa kahden millimetrin korotuspala. Rasia itsessään on melko kevyt, ja sen komplianssi on matala, joten se on suunniteltu selvästikin raskaille äänivarsille. Tämä ei ole tietenkään ongelma kevyilläkään varsilla, koska massaa on helpompi lisätä kuin vähentää. Testin kokoonpanossa varsi/ rasia-yhdistelmän resonanssi oli 10 hertsissä. Siihen voisi kokeilla hyvinkin neljää grammaa lisäpainoa. Denonille suositellaan 2,5 gramman neulapainoa, mikä on melko korkea arvo mutta liittynee pieneen komplianssiin. Esivahvistimen impedanssiksi suositellaan yli 100 ohmia.

Mittaustulokset olivat kauttaaltaan hyvät ja toistovasteet suorat kuormasta riippumatta. Tuosta yli 100 ohmin sovitusimpedanssista on kuitenkin syytä pitää kiinni. DL-103R MC vakuutti äänellään. Toisto oli tasapainoinen ja sävyltään hyvin luonnollinen. Stereokuva oli tarkka ja tilavaikutelma realistinen. Bassot soivat maukkaasti, ehkä aavistuksen pehmeästi mutta silti erotellen. Tässä kokoonpanossa vertailuryhmän parhaita.

Mittaukset

Varren / rasian resonanssi: 10 Hz
Kanavatasapaino (1 kHz): 0,1 dB
Kanavaerotus (1 kHz, L>R / R>L): 34,5 / 34,8 dB
Kokonaissärö (THD 1 kHz L / R): 3,4 / 3,8 %
Seurantakyky (315 Hz): <70 μm

Toistovasteet levysoittimen sisäänrakennetulla riaa-esivahvistimella (musta), ulkoisella riaaesivahvistimella 100 pikofaradin (sininen) ja 420 pikofaradin (punainen) kapasitanssikuormalla.


Goldring 2300

Hinta: 399 €

Rapsakkaa erottelua

Goldring 2300 on merkin moving iron -malliston keskimmäinen malli ja 400 euron hinnallaan testiryhmän alapäässä eli luokassaan siis kohtuuhintainen.

Pykälää edullisempaan 2200-malliin verrattuna siinä on alumiinikotelo, mikä tekee sen myös näyttävämmän näköiseksi, mikäli sillä on jollekin merkitystä. Rasioiden tekniset arvot ovat sitä vastoin identtiset. Ainoa merkittävä ero vaikuttaa olevan valmistajan tietojen mukaan neulan timantissa, joka on 2200:ssa liimattu timanttikärki ja 2300:ssa niin sanottu nude eli kokotimantti.

Mittauksissa eroja näytti kuitenkin olevan: 2300 oli kaikilla osa-alueilla, säröä lukuun ottamatta, 2200:aa parempi. Tosin ero särössä on hyvin pieni. Myös toistovasteet olivat toistensa kaltaiset.

Rasian suurehko paino ja korkeus tulee huomioida yhteensopivuutta arvioitaessa. Äänivarsi saisi olla mielellään melko kevyt.

Goldring 2300 on ääneltään pikkuveljensä kaltaisesti jäsentynyt ja autenttinen. Toisto on dynaaminen, siinä on livemäisyyttä ja mukaansatempaavuutta, vaikkakin sävyltään aavistuksen rapsakka ylätaajuuksilla etenkin soittimen omalla riaa:lla kuunneltuna. Erillisellä sävy on aavistuksen pehmeämpi. Bassotoisto on jämäkkää mutta samalla myös erottelevaa. Kokonaisuutena laadukkaan oloinen rasia, joka toimii sekä sisäänrakennetulla että ulkoisella riaa:lla. Ääni on erotteleva, aavistuksen rapsakka, mutta ei kuitenkaan negatiivisessa merkityksessä. Eläväinen ja menevä soundi, joka ei mene kovemmassakaan kyydissä tukkoon.

Mittaukset

Varren / rasian resonanssi: 7 Hz
Kanavatasapaino (1 kHz): 0,2 dB
Kanavaerotus (1 kHz, L>R / R>L): 25,2 / 25,3 dB
Kokonaissärö (THD 1 kHz L / R): 4,3 / 4,3 %
Seurantakyky (315 Hz): <90 μm

Toistovasteet levysoittimen sisäänrakennetulla riaa-esivahvistimella (musta), ulkoisella riaaesivahvistimella 100 pikofaradin (sininen) ja 420 pikofaradin (punainen) kapasitanssikuormalla.


Grado Platinum2

Hinta: 449 €

Herkkä ja tarkka

Vuonna 1953 perustettu New Yorkin Brooklynissä sijaitseva Grado on kuuluisa kuulokkeistaan ja äänirasioistaan. Muuta Grado ei oikeastaan valmistakaan. Grado Platinum 2 on testin eksoottisin äänirasia. Käsintehdyn näköinen (jota se myös on) Gradon runko on kokonaan puuta (mahonkia) ja rasia henkii pakkaustaan (myös puuta) myöten arvokkuutta. Grado ei kuitenkaan maksa “kuin” 450 euroa.

Grado on kooltaan suuri: syvyyttä 30 ja korkeutta 18 millimetriä ja massaa peräti 10 grammaa. Tämä tulee huomioida äänivarren yhteensopivuutta tarkasteltaessa. Esimerkiksi tämän testin äänivarteen rasia on hieman liian raskas. Resonanssi oli juuri rajalla seitsemässä hertsissä, mutta sen voimakkuus oli melko suuri (9 desibeliä). Rasia on selvästi tarkoitettu kevyempään äänivarteen.

Mittauksissa oli huomionarvoista suuri kanavaerotus, joskin kanavatasapainossa oli suurehko kahden desibelin ero. Voi toki olla, että käsin tehdyissä rasioissa voi olla suuriakin yksilöeroja. Myös seurantakyky oli hyvä, vaikka rasia olikin hieman raskaanpuoleinen testisoittimen äänivarteen. Grado vaikutti olevan myös hyvin tarkka oikealle asennolle.

Toistovasteissa on nähtävissä pieni mutta laajahko notko 3–7 kilohertsin alueella kera korkeiden taajuuksien korostuman. Ääni on ylärekisterissä hieman verhoutunut ja ohut, mutta sitä paikkaa äänen tietty herkkyys sekä erinomainen stereokuva ja tilavaikutelma. Tässä rasiassa kiehtoo moni asia.

Mittaukset

Varren / rasian resonanssi: 7 Hz
Kanavatasapaino (1 kHz): 2,0 dB
Kanavaerotus (1 kHz, L>R / R>L): 34,1 / 36,0 dB
Kokonaissärö (THD 1 kHz L / R): 4,0 / 4,1 %
Seurantakyky (315 Hz): <90 μm

Toistovasteet levysoittimen sisäänrakennetulla riaa-esivahvistimella (musta), ulkoisella riaaesivahvistimella 100 pikofaradin (sininen) ja 420 pikofaradin (punainen) kapasitanssikuormalla.


MOFI UltraTracker

Hinta: 499 €

Tasainen suoritus isolla rahalla

Kalliimman ryhmän hintarajan ylärajalla oleva Mobile Fidelityn UltraTracker on hyvin samannäköinen kuin lähes 300 euroa edullisempi malli, mutta toki erojakin löytyy. Ultra Trackerin runko on valualumiinia ja kiinnityskin tapahtuu suoraan runkoon integroiduilla kierteillä, kun halvemmassa versiossa on tavalliset mutterit. Kaikkiaan tämäkin on hyvin viimeistellyn oloinen äänirasia aina tuotepakkausta ja asennusvarusteita myöten.

Mittauksissa on tasaisuutta – eli arvot hyvää tasoa ja kanavien väliset erot pienet. Myös seurantakyky on keskitasoa parempi. Ei siis erityistä huomautettavaa suuntaan tai toiseen. Toistovasteessa on soittimen riaa:lla pientä korkeiden korostumaa. Ulkoisella kapasitanssi tasaa vastetta mutta aavistuksen ehkä liikaa.

Ääneltään MoFI UltraTracker on tasainen suorittaja: vakiorasiaan ja pikkuveljeensäkin nähden aavistuksen jämäkämpi bassotoisto ja stereokuvaltaan avarampi sekä vakaampi kokonaisuus.

Ulkoisella esivahvistimella korkeat taajuudet hieman vaimenevat, mutta muuten ääni paranee. Dynamiikka ja bassoalueen tarkkuus ovat ulkoisella riaa:lla paremmat, joten tässä hintaluokassa suosittelisimme jo käyttämään ulkoista korjainta. Rasiassa on tasaisuudessaan selvästi potentiaalia, mutta onko niin paljon, että se vastaa hintaa?

Mittaukset

Varren / rasian resonanssi: 7 Hz
Kanavatasapaino (1 kHz): 0,7 dB
Kanavaerotus (1 kHz, L>R / R>L): 32,4 / 36,3 dB
Kokonaissärö (THD 1 kHz L / R): 3,2 / 3,8 %
Seurantakyky (315 Hz): <80 μm

Toistovasteet levysoittimen sisäänrakennetulla riaa-esivahvistimella (musta), ulkoisella riaaesivahvistimella 100 pikofaradin (sininen) ja 420 pikofaradin (punainen) kapasitanssikuormalla.


Ortofon MC Quintet Blue

Hinta: 430 €

Laatu-mc korkeampaan varteen

Kalliimpi Ortofon on mc-rasia, joten se vaatii tässä kokoonpanossa erillisen riaa-esivahvistimen, jossa on mc-rasialle tarvittava lisävahvistus. Tämä pitää ottaa huomioon hinnassa, ellei olemassa olevassa vahvistimessa satu sellaista jo olemaan.

Ortofon Quintet Blue on myös melko raskas, mutta siitä huolimatta se toimi yllättävän hyvin testisoittimen äänivarressa. Olisikohan komplianssi kuitenkin valmistajan ilmoittamaa arvoa pienempi. Rasia on myös korkea. Testisetin äänivarressa sen asento oli jo selvästi takakenoinen. Hieman ehkä siis huono valinta tähän soittimeen.

Tästä huolimatta Ortofon Quintentin mittaustulokset olivat hyvät ja myös seurantakyky. Olisivatko ne voineet olla paremmat korkeammassa äänivarressa? Toistovasteet olivat tasaiset kuormasta riippumatta, ja tässä suhteessa Ortofon on huoleton valinta.

Ääneltään Quintent Blue muistutti edullisempaa mallia. Kuuntelimme niitä jopa rinnakkain. Ortofonilla on tietty ääniprofiili: kirkas ja raikas sekä erotteleva. Siinä on paljon hyvää. Tässä tapauksessa odotukset olivat korkeammalla, ja on todennäköistä, että Ortofon pystyisi parempaan oikean korkuisessa äänivarressa.

Mittaukset

Varren / rasian resonanssi: 9 Hz
Kanavatasapaino (1 kHz): 0,4 dB
Kanavaerotus (1 kHz, L>R / R>L): 32,2 / 29,8 dB
Kokonaissärö (THD 1 kHz L / R): 2,6 / 3,1 %
Seurantakyky (315 Hz): <80 μm

Toistovasteet levysoittimen sisäänrakennetulla riaa-esivahvistimella (musta), ulkoisella riaaesivahvistimella 100 pikofaradin (sininen) ja 420 pikofaradin (punainen) kapasitanssikuormalla.


Rega Exact

Hinta: 399 €

Aina yhtä kirkkaasti

Kalliimpi Rega eli Exact kuuluu kalliimman hintaryhmän edullisimpiin malleihin. Hintaero pikkusiskoon eli Elys kakkoseen on toki iso, kun eroa ei näytä olevan ulkoisesti muussa kuin rasian värissä. Toki Exactissa on eri tavalla hiottu neula (Complex fine-line), mutta muuten Exact on samalla tavalla hyvin vaatimattoman oloinen pakkausta ja asennusohjeita myöten. Mutta ei anneta sen häiritä, sillä mittauksissa Exact osoittautui hyvinkin laadukkaaksi äänirasiaksi – ainakin jos tarkastellaan lähes identtisiä ja korkeita kanavaerotuslukemia ja kummankin kanavan hyvin pieniä säröarvoja. Toki tähän vaikuttaa myös rasian tarkka asento levyyn nähden. Toisaalta rasian seurantakyky on vain keskitasoa. Osaltaan tähän voi vaikuttaa myös Regalle suositeltu pienehkö, 1,75 gramman neulapaino. Voimakkailla äänillä saattaa syntyä enemmän säröä.

Toistovasteissa oli merkillepantavaa, että liitäntäketjun kapasitanssilla oli vain pieni vaikutus kuuloalueen korkeiden äänien toistoon. Rega soi hyvin samalla tavalla kuormasta riippumatta.

Äänessä on tiettyä yhtäläisyyttä edullisempaan Regaan, mutta muuten ääni on sitä selkeämpi ja avoimempi. Myös äänikuva on sekä avara että tarkka. Diskantissa on aavistus ylimääräistä sihinää, mutta ei niin että se häiritsisi. Kokonaisuutena laadukas äänirasia, vaikka olemus onkin vaatimaton. Hyvä vaihtoehto, jos nykyinen äänirasia kuulostaa tunkkaiselta.

Mittaukset

Varren / rasian resonanssi: 6 Hz
Kanavatasapaino (1 kHz): 0,2 dB
Kanavaerotus (1 kHz, L>R / R>L): 34,3 / 35,0 dB
Kokonaissärö (THD 1 kHz L / R): 2,4 / 2,3 %
Seurantakyky (315 Hz): <60 μm

Toistovasteet levysoittimen sisäänrakennetulla riaa-esivahvistimella (musta), ulkoisella riaaesivahvistimella 100 pikofaradin (sininen) ja 420 pikofaradin (punainen) kapasitanssikuormalla.


Paraneeko vaihtamalla?

Äänirasioiden vertailu oli todella haastava projekti. Paljon työläämpi mitä alunperin kuvittelimme, mutta se oli myös todella mielenkiintoista.

Haastetta lisäsi myös projektimme kohteeksi valittu Denonin soitin, jonka vakiorasia oli “liian” hyvä ollakseen ajattelemme vakiorasia. Rasia ja soittimen sisäänrakennettu RIAA-esivahvistin olivat myös todennäköisesti “sovitettu” hyvin toisiinsa.

Vakiorasian ääntä voisi kuvailla seuraavasti: “Aika vaivaton soundi ilman suurempia toiston poikkeamia. Hieman kuitenkin tunkkainen sävy ja ylempi keskialue kaipaisi enemmän erottelua. Ääni on aavistuksen 2-ulotteinen ja voisiko sanoa lattea. Vakiorasiaksi oikein asiallinen ja turvallinen, mutta hieman tylsä ja harmaa. Erillisen RIAAn kanssa ääneen tulee enemmän resoluutiota ja dynamiikkaakin, ja aavistus ehkä loudnessmaisuutta, mutta perussävy on edelleen hieman tasapaksu ja verhoutunut.

Edullisemman hintaluokan rasiat olivat kaikki parempia, mutta eivät niin yksiselitteisesti ja selväst, että siitä saisi revittyä isoja lööppejä. Toisaalt toiston resoluutio ja tilavaikutelma olivat kaiuttaaltaan kaikilla rasioille vakiota paremmat, mutta tämä havainnointi vaatii jo harjaantunutta korvaa ja kriittistä materiaalia. Pelkkä räminärokki ei tee oikeutta nyanssille. Ja tämäkin riippuu siitä, että käytetäänkö soittimen omaa RIAA-korjainta vai ulkoista vahvistimessa, tai kokonaan erillistä.

Kokonaisuutena tämän katsauksen edullisimman hintaluokan rasioista omat kolme eri makuihin sopivaa valintaamme olisivat kuitenkin Denon DL110 MC, Goldring 2200 ja Ortofon 2M-Blue.

Kalliimmassa hintaluokassa erot olivat jo selvemmät. Voisikin sanoa, että rasiaa vaihdettaessa kannattaa hypätä suoraan näihin pykälää parempiin. Vaikka rahaa palaa hieman enemmän, niin sille saa mielestämme myös selvimmin vastinetta.

Kaikki kalliimman hintaluokan rasiat olivat selvästi vakiorasiaa parempia. Tosin jotkut eri tavalla kuin toiset. Tässäkin on tärkeää varmistua, että rasia soveltuu soittimeen, sen äänivarteen ja vahvistimeen.

Kalliimman hintaluokan rasioista omat valintamme ovat Audio-Technica VM-750SH ja Denon DL-103R MC. Enemmän yläpään erottelua ja kirkkautta kaipaaville voisi sopia myös Goldring 2300 ja Rega Exact.


Ominaisresonanssin laskentaa

Äänirasian ja sen neulan kiinnityksen joustavuus eli komplianssi muodostaa yhdessä äänirasian oman ja äänivarren tehollisen massan kanssa rakenteen, jolla on tietty ominaisresonanssi. Sen taajuus riippuu massan ja komplianssin suhteesta.

Komplianssi (C) ilmoitetaan hieman erikoisella yksiköllä 10-6 cm/dyne joko dynaamisena tai staattisena, 100:n tai 10 hertsin taajuudella tai yksikkönä µm/Nm, joka on kuitenkin lukuarvona sama kuin edellä mainittu 10-6 cm/dyne. Staattisiin ja dynaamisiin palataan hieman tuonnempana.

Tyypillisesti äänirasioiden 10 hertsin taajuudella mitattu komplianssi on välillä 8–25 C. Suuri arvo tarkoittaa pehmeää ja pieni arvo taas jäykkää joustavuutta. Arvoltaan yli 20 C:n rasioita kutsutaan korkean komplianssin rasioiksi ja alle 10 C:n rasioita matalan komplianssin rasioiksi 10–20 C:n rasioiden jäädessä tähän väliin.

Äänirasian komplianssin tulisi siis olla oikeassa suhteessa äänivarren, itse rasian ja jopa kiinnitysruuvien muodostamaan kokonaismassaan. Tavoitteena on yhdistelmä, jossa ominaisresonanssi olisi välillä 12–8 hertsiä.

Ominaisresonanssi saadaan laskettua kaavalla Fc =159 / √ (M x C), jossa M on äänivarren, äänirasian ja kiinnitysruuvien massa ja C on rasialle ilmoitettu komplianssi.

Jos esimerkiksi levysoittimen varren massa on kahdeksan, äänirasian 5,5 ja kiinnitysruuvien 0,5 grammaa eli kokonaismassa on 15 grammaa ja rasian komplianssi 8, niin yhdistelmän laskennallinen ominaisresonanssi on 15,02 hertsiä, jota voidaan pitää hieman korkeana arvona. Tähän äänivarteen sopisi paremmin korkeamman komplianssin äänirasia tai massaltaan suurempi äänirasia. Yksi vaihtoehto on lisätä kokonaisuuden tehollista massaa esimerkiksi viidellä grammalla, jolloin resonanssi laskee 12,9 hertsiin.

Vastaavasti haluttua rasian komplianssia voi haarukoida kaavalla C = (159 / Fc)^2 / M, jossa FC on tavoiteltu ominaisresonanssi (12–8 hertsiä) ja M on äänivarren, äänirasian ja kiinnitysruuvien massa.

Tieto ongelmana

Levysoittimen äänivarren tehollinen massa on siis avainasemassa äänirasiaa valittaessa. Valitettavasti kaikki levysoitinvalmistajat eivät, ei edes kalleimmissa malleissaan, ilmoita tätä tietoa. Tehollinen massa ei tarkoita koko äänivarren painoa vaan yksinkertaistaen sen sivuttaissuunnan liikemassan arvoa, johon vaikuttaa myös muun muassa äänivarren sivuttaisliikkeen kitka (laakerointi). Jos varren tehollinen massa ei ole tiedossa, niin optimaalisen resonanssin tarkka laskenta ja sen mukainen rasian valinta ei ole mahdollista. Tällöin on mentävä olettamalla

Onneksi tämän päivän soittimien äänivarret ovat aika samanlaisia: Periaatteessa äänivarret voidaan jakaa kolmeen painoluokkaan. Esimerkiksi rasiavalmistaja Ortofon käyttää seuraavaa luokitusta: kevyet varret alle 10 grammaa, keskimassaiset 10–25 grammaa ja raskaat yli 25 grammaa. Pääosa nykyajan soittimista käyttää kevyitä, muodoltaan suoria äänivarsia, joiden massa on tyypillisesti 9–13 grammaa. Niin sanottujen s-varsien massat ovat tyypillisesti korkeampia, 15–22 grammaa, harvoin yli 25 grammaa. Tämä siis helpottaa valintaa, mutta ei tee sitä tietenkään absoluuttisen tarkaksi.

Äänirasioista löytyy sen sijaan (pääsääntöisesti) tiedot niiden massasta ja komplianssista. Tässäkin komplianssin mittaustavat voivat erota toisistaan. Laskennassa tarvittava arvo tulisi olla niin sanottu dynaaminen komplianssi mitattuna 10 hertsin taajuudella.

Jos dynaaminen komplianssi (10-6 cm/dyne) on ilmoitettu mitattuna 100 hertsin taajuudella, mikä on tyypillistä muun muassa japanilaisille valmistajille, niin 10 hertsin arvon voidaan arvioida olevan noin kaksinkertainen (8=16). Jos komplianssi taas on mitattu/ilmoitettu vain staattisesti (“paikallaan olevana”), niin 10 hertsin dynaamisen arvon voidaan arvioida olevan karkeasti noin puolet staattisesta. Niin, ja esimerkiksi Ortofonin käyttämä yksikkö uN vastaa lukuarvoltaan samaa kun 10-6 cm/dyne.

Tässä on myös syytä todeta, että laskentakaavoissa ei voida ottaa huomioon kaikkia asiaan vaikuttavia seikkoja, kuten äänivarren laakeroinnin kitkaa ja esimerkiksi äänivarren omaa luontaista resonanssia. Tekijöitä on siis monia. Siksi asiaan ei ehkä kuitenkaan kannata suhtautua liian vakavasti, tai sanotaanko että liian suurella tarkkuudella. Hertsi sinne tai tänne ei ole tässä oleellisinta. Tärkeää on kuitenkin tiedostaa asia ja ottaa se mahdollisuuksien mukaan huomioon rasiaa valittaessa.

Taulukosta voi haarukoida optimaaliselle ominaisresonanssialueelle (vihreä alue) sopivaa rasiaa äänivarren, rasian ja rasian kiinnitystarvikkeiden yhteisen massan ja rasian komplianssin lukuarvoilla. Jos äänivarren tehollinen massa ei ole tiedossa, niin sen arvoksi voi arvioida edulisilla ja keskihintaisilla soittimilla suoralla äänivarrella noin 10–13 grammaa ja S-vartisilla noin 15–22 grammaa. Tätä painavampia varsia tapaa perussoittimissa enää harvoin. Varren massaan lisätään siis vielä rasian massa ja yksi gramma kiinnitystarvikkeille ennen taulukon haarukointia. Rasian komplianssissa on huomioitava, että taulukon lukuarvot ovat dynaamisia arvoja mitattuna 10 hertsin taajuudella.

Asennus ja säätö

Äänirasia on periaatteessa helppo vaihtaa itsekin. Se vaatii toki tarkkuutta ja varovaisuutta, sillä äänirasia neuloineen on herkkä kapistus ja mittasuhteet ovat pienet. Asennus on helpointa, jos levysoittimessa on irrotettava rasiakelkka. Jos rasiakelkka on kiinteä, niin asennus on astetta haasteellisempaa.

Ensin irrotetaan vanha rasia. Ennen kiinnitysruuvien avaamista kannattaa äänivarsi lukita paikalleen laskutelineeseen ja tämän jälkeen irrottaa rasiasta äänivarren ja rasian väliset lyhyet liitosjohdot. Johdot on yleensä värikoodattu, joten niiden järjestys ei ole ongelma – kunhan ei vain sotke niiden paikkoja äänivarressa. Johtojen irrotus sujuu helpoiten esimerkiksi pinseteillä.

Äänirasiassa, niin alkuperäisessä kuin erityisesti uudessa, tulisi asennuksen aikana käyttää ehdottomasti neulasuojaa.

Kun liitosjohdot on irrotettu rasiasta, niin se voidaan poistaa. Tätä ennen on hyvä katsoa kuitenkin vanhan rasian sijainti rasiakelkassa eli missä kohdassa rasian neula osapuilleen sijaitsee suhteessa rasiakelkkaan.

Uusi rasia kiinnitetään aluksi sen omilla kiinnitysruuveilla suurinpiirtein samaan kohtaan missä alkuperäinen rasiakin sijaitsi. Tämän jälkeen liitosjohdot painetaan kiinni rasian liitostappeihin. Liitostapit on yleensä merkitty johtoja vastaavilla väreillä, joten erehtymisen vaara on pieni.

Asento on tärkeää

Seuraavaksi tarkastetaan äänirasian oikea sijoitus ja kulma rasiakelkassa. Äänirasian neulan tulee sijoittua tietylle etäisyydelle suhteessa levyn keskitapista. Tätä kutsutaan nimellä neulaylitys eli overhang. Tämä mitta riippuu rasiasta, soittimesta ja äänivarresta. Tyypillisesti se kuitenkin on 15–16 millimetriä. Pääsääntöisesti uuden rasian neulaylityksen pitäisi olla sama kuin alkuperäisellä rasialla, eli rasian sijainti rasiakelkassa määrätyy sen mukaan, miten sen neula sijoittuu.

Äänirasian ja sen neulan tulee olla myös suorassa eli tangentin suuntaisesti levyn uraan nähden. Kääntyvällä äänivarrella on liikeradallaan vain kaksi niin sanottua nollakohtaa, joissa kulma on oikea ja kaikki muut ovat kompromisseja. Äänirasian neulan tulisi olla erityisesti näissä kohdissa suorassa levyn uraan nähden. Tämä on helppo tarkistaa erityisellä suuntainsapluunalla, jollaisen voi tulostaa vaikka itse netistä (löytyy myös AVPlus-lehden nettisivujen nettijatkot-osiosta). Asennon hienosäätö saattaa vaatia rasian etäisyyden säätöä. Huomaa, että rasian ei välttämättä tarvitse olla aivan suorassa rasiakelkkaan nähden.

Rasia on oltava myös suorassa horisontaalisesti. Se ei saa olla siis vinossa levyn pintaan nähden (niin sanottu azimuth-kulma). Pienikin heitto vaikuttaa muun muassa kanavaerotukseen ja säröön. Tämän voi tarkistaa helpoiten laittamalla peili rasian alapuolelle. Vino asento on helposti nähtävissä. Tähän on olemassa myös mittaussovelluksia. Jos rasia on jostain syystä vinossa, niin ainoa keino sen oikaisemiseen on laittaa rasian ja rasiakelkan väliin jotain koroketta jommankumman reunan alle.

Rasian on oltava suorassa myös pituus-/ syvyyssuunnassa. Äänirasian tulisi olla levyn pinnan suuntainen. Jos äänirasia on liian matalalla kiinnityspisteeseen nähden, nojaa se hieman nokallaan. Vastaavasti korkealla rasialla asento saattaa jäädä takakenoiseksi. Tämä vaikuttaa neulan soittokulmaan, jonka tulisi olla valmistajan speksien mukainen. Liian matalan äänirasin korkeutta voi säätää välipaloilla, mutta liian korkeaa ei saa matalammaksi millään. Tämä on syytä ottaa huomioon jo rasiaa valittaessa.

Kun rasian asento on kohdallaan, niin seuraavaksi säädetään vielä neulapaino ja sivuttaisvedon poisto (anti-skating). Neulapaino säädetään rasian speksien mukaan, ja se tapahtuu seuraavasti: Äänivarsi vapautetaan pidikkeestään, äänivarren vastapainoa kierretään siten, että varsi kelluu vapaasti kallistumatta alas- tai ylöspäin. Tällöin neulapaino on nolla. Vastapainosta kiinni pitäen käännetään sen yhteydessä olevan asteikkorullan nollakohta äänivarressa olevan merkkiviivan kohdalla. Seuraavaksi oikea neulapaino säädetään kääntämällä asteikkorullaa ja vastapainoa samaan aikaan ja tahtiin, kunnes haluttu lukuarvo on merkkiviivan kohdalla. Säätö voidaan tehdä myös niin sanotulla keinuvaa’alla tai kaikkien tarkemmin sähköisellä neulavaa’alla.

Lopuksi sivuttaisvedon poisto säädetään samaan arvoon kuin neulapaino.

Rasia on oltava suorassa myös sivuttais- ja pituussuunnassa. Rasia ei siis saa olla kallellaan mihinkään suuntaan levyn pintaan nähden. Pienikin heitto vaikuttaa muun muassa kanavaerotukseen ja säröön. Asento on yleensä helppo havaita ihan silmämääräisestikin. Apuna voi käyttää myös rasian alapuolelle sijoitettava peiliä, jolla vino asento on helposti nähtävissä.
Äänirasian säätämiseen on saatavilla erilaisia apuvälineitä: äänirasian asennukseen ja kohdistamiseen tarkoitettu sapluuna, neulapainovaaka sekä vesivaaka levysoittimen ja äänirasian asennon tarkistamiseen. Kohdistussapluunan voi myös ladata netistä ja tulostaa. Huomioi kuitenkin tällöin, että sen mittasuhteet säilyvät tulostuksessa oikeina.