Euroopan unioni on ottanut askeleen kohti kestävämpää kulutusta hyväksymällä uuden direktiivin, joka tukee kodinkoneiden ja elektroniikan korjaamista. Tämä uudistus on osa laajempaa pyrkimystä vähentää jätettä ja edistää tuotteiden pidempää käyttöikää.

Uudistuksen myötä valmistajien on varmistettava, että laitteet ovat korjattavissa ja että niiden varaosat ovat saatavilla. Tämä tarkoittaa, että laitteiden on oltava avattavissa ja niiden keskeisten osien vaihdettavissa. Lisäksi EU suunnittelee verkkopalvelun perustamista, josta kuluttajat voivat löytää paikallisia korjaamoita ja kunnostettujen laitteiden myyjiä.

Direktiivi sisältää myös säännöksiä, jotka laajentavat kuluttajien oikeuksia hankkia korjauspalveluita laitteilleen, jopa takuuaikojen ulkopuolella. Tämä muutos on vastaus kuluttajien kasvavaan haluun korjata rikkoutuneet laitteet uusien ostamisen sijaan.

Kodinkonehuoltoalan ammattilaiset ja käytettyjen laitteiden myyjät ovat vastaanottaneet uudistuksen myönteisesti, nähdessään sen mahdollisuutena parantaa korjauspalveluiden laatua ja saatavuutta. Kuitenkin jotkut toimijat toivovat vielä tiukempia toimenpiteitä, jotka estäisivät valmistajia rajoittamasta kolmansien osapuolten korjaustoimintaa.

EU:n jäsenvaltioilla on nyt kaksi vuotta aikaa sisällyttää direktiivi kansalliseen lainsäädäntöönsä, mikä tulee vaikuttamaan merkittävästi tulevaisuuden kulutustottumuksiin ja ympäristönsuojeluun.

www.europarl.europa.eu