Television kuvan kalibrointi on termi, johon on moni saattanut törmätä televisiosta puhuttaessa tai ehkä jopa sellaista ostettaessa.  Ja yksinkertaistaen kyse on siis television kuvan säätämisestä mahdollisimman hyväksi ja “oikeaksi”.

Kalibroinnin siis luvataan parantavan TV:n kuvanlaatua säätämällä siis värit, kontrastin ja kirkkauden ihanteellisille tasoille, mutta onko se todella sen arvoista?

Onko kyseessä oikeasti silmin havaittava parannus, vai vain asiantuntijoiden hypettämä lisäpalvelu, joka tuo kaupoille lisää tuloja?


Lähdimme selvittämään, mitä TV:n kalibrointi käytännössä tarkoittaa ja miten se vaikuttaa katseluelämykseen. Vierailimme Powerin myymälässä, jossa saimme kattavan esittelyn siitä, kuinka kalibrointiprosessi toteutetaan ja mitä se sisältää. Powerin asiantuntijat näyttivät meille eron kalibroidun ja kalibroimattoman television kuvanlaadussa eri olosuhteissa ja kertoivat kalibroinnin teknisistä yksityiskohdista.


Onko kalibroinnista todella merkittävää hyötyä tavalliselle kuluttajalle, joka etsii parasta mahdollista kuvanlaatua kotiinsa. Onko kalibrointi sijoitus, joka kannattaa, vai voiko vastaavan lopputuloksen saavuttaa myös kotikonstein? Seuraa mukana, kun otamme selvää, onko television kuvan kalibrointi hyödyllinen palvelu vai mahdollisesti tarpeeton lisäkustannus.Mistä kysymys?

Kalibrointia siis tarjotaan lisäpalveluna, jossa ammattilainen säätää television kuvan puolestasi.
Palvelua on kritisoitu useissa medioissa rahastuksena ja kalibroinnin hyötyä on kyseenalaistettu. Sinänsä ihan pitävin argumentein.

Ja sinänsä nykyaikaisen television kuvan säätäminen kotikonstein ihan itse on toki mahdollista. Jokainen voi säätää kuvan perussäätöjä käyttäen juuri sellaiseksi kun haluaa.

Television kuvaa ja katselukokemusta voi siis parantaa pienelläkin vaivalla itse ja valtaosalle katsojista se riittää vallan hyvin.

Mutta jos kuvan haluaa olevan mahdollisimman luonnollisen ja että televisiosta saadaan “kaikki irti”, niin tarvitaan jo syvällisempää osaamista. Nykytelevisiossa kun on ihan perusmalleissakin mitä monipuolisimmat (lue: monimutkaiset) säädöt, joihin ei tosiaankaan parane koskea ellei tiedä mitä on tekemässä. Väärin säädetyt asetukset voivat johtaa huonompaan kuvanlaatuun kuin alkuperäiset tehdasasetukset. Eikä välttämättä silloinkaan ilman mittalaitteita.

Ammattilaiset siis käyttävät erikoistuneita työkaluja, kuten kuvanlaadun analysointiin tarkoitettuja laitteita ja ohjelmistoja, jotka mittaavat tarkasti värien toistoa, kontrastia ja kirkkautta. Kotikonstein kalibrointiin käytettävät työkalut, kuten DVD:t tai Blu-rayt, joissa on testikuvioita, ovat hyödyllisiä, mutta eivät yllä ammattilaisten käyttämien laitteiden tarkkuuteen.

Ammattilainen osaa ottaa huomioon kalibroinnissa myös katseluympäristön valaistuksen ja muut tekijät, jotka vaikuttavat kuvan näkymiseen. Kotona tällaiset seikat jäävät usein vähemmälle huomiolle, mikä voi vaikuttaa kuvanlaatuun.

Kalibrointi on aikaa vievää, ja ilman oikeaa osaamista ja työkaluja prosessi voi olla turhauttava ja palkitsematon. Ammattilaisen käyttäminen säästää aikaa ja vaivaa, ja takaa parhaan mahdollisen tuloksen.


Kalibroinnin tuloksia

Ohessa on demossa käytetyn testitelevision (Hisense 65A6K) kalibrointiraportit.


Kuten mittauksista(-kin) nähdään, on tehdasasetuksilla olevan television kuva kaukana luonnollisesta (todenmukaisesta / standardien mukaisesta kuvasta).

Valtaosa kuluttajista käyttää kotona tehdasasetuksien kuvatilaa (tai vastaavaa värikylläistä ja kirkasta kuvatilaa). Ja tämä johtuu siitä että värikylläinen ja kirkas kuva kiinnittää asiakkaiden huomion myymäläympäristössä verrattuna luonnonmukaiseen värimaailmaan. Tästä syystä televisiovalmistajien oletusasetukset ovat värikylläisiä ja kirkkaita.