1. Yleistä

1.1 AVPlus Media Oy (myöhemmin: palvelun tuottaja) määrittelee tässä sopimuksessa tarjoamiensa verkkopalvelun käyttöä koskevat ohjeet sekä määräykset. Käyttäjä hyväksyy tässä käyttäjäsopimuksessa mainitut ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä rekisteröityessään palvelun tuottajan palveluun.

Käyttäjäksi katsotaan jokainen, joka on rekisteröitynyt johonkin edellä mainittuun palveluun täyttämällä rekisteröintilomakkeen.

1.2 Palvelun tuottajan yhteystiedot: AVPlus Media Oy, Töölönkatu 44-48 C 45, 00250 Helsinki

1.3 Kaikki palvelun sisällön oikeudet kuuluvat AVPlus Media Oy:lle.

 

2. Rekisteröityminen

2.1 Saadakseen käyttäjätunnuksen ja pystyäkseen määrittelemään itse salasanan, tulee jokaisen käyttäjän rekisteröityä. Täytetyn rekisteröitymislomakkeen vastaanottamisen yhteydessä käyttäjän käyttäjätunnus sekä salasana vahvistetaan. Näiden tunnusten avulla käyttäjällä on oikeus palveluiden käyttöön.

2.2 Rekisteröityminen on maksutonta.

2.3 Palvelun tuottaja voi halutessaan peruuttaa käyttöoikeuden.

2.5 Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksestaan ja salasanastaan sekä kaikesta niillä tapahtuvasta käytöstä. Käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttö tulee olla tämän sopimuksen ehtojen mukaista. Käyttäjätunnusta ja salasanaa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

2.6 Palvelun tuottaja voi halutessaan asettaa käyttäjän selaimelle lähetettävän evästeen eli cookien palvelun käytön ehdoksi.

2.7 Rekisteröitymisen jälkeen käyttöoikeus jatkuu toistaiseksi.

 

3. Henkilötiedot ja niiden käyttö

3.1 Rekisteröityessään käyttäjän antamat henkilötiedot kerätään palvelun tuottajan asiakasrekisteriin. Palvelun tuottaja varaa itselleen oikeuden tallettaa käyttäjästä muita tietoja.

3.2 Palvelun tuottaja ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille ilman käyttäjän suostumusta. Palvelun tuottaja saa luovuttaa käyttäjää koskevia tietoja viranomaisten käyttöön, mikäli käyttäjä on toiminut lainvastaisesti.

3.3 Käyttäjällä on palveluiden kautta oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja muuttaa niitä.

 

4. Verkkopalvelun maksullisuus

4.1 Artikkelien lukeminen on maksutonta. Palvelun tuottaja pidättää itsellään oikeuden tehdä palveluista maksullisia.

 

5. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

5.1 Käyttäjä lupautuu käyttämään palveluita lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä lupaa olla käyttämättä (lähettämättä ja välittämättä) palveluissa materiaalia ja palveluja, jotka ovat lain tai hyvän tavan vastaisia.

5.2 Palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä kuluista vastaa täysin käyttäjä itse. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Käyttäjä on vastuussa salasanan salassapidosta. Käyttäjä vastaa hänen tunnuksillaan tehdyistä tilauksista sekä sopimusehtojen noudattamisesta.

5.3 Palveluissa esiintyvien ilmoitusten ja aineiston kopiointi sekä julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa on tekijänoikeuslain nojalla kielletty.

5.4 Käyttäjä vastaa täysmääräisesti tämän sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesta palveluiden käytöstä aiheuttamastaan vahingosta palvelun tarjoajalle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille.

 

6. Palvelun tuottajan velvollisuudet ja niiden rajoitukset

6.1 Palvelun tuottaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa palveluita, sen saatavuutta ja laitteistovaatimuksia.

6.2 Palvelun tuottaja ei vastaa ilmoituksissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä eikä niiden seurauksista, eikä välitettävien tavaroiden ja palvelujen virheettömyydestä ja laillisuudesta. Vastuu ilmoitustietojen oikeellisuudesta on lähettäjällä. Maksullisten ilmoitusten kohdalla palvelun tuottajan vastuu rajoittuu mainoksesta maksetun rahasumman palauttamiseen. Palvelun tuottaja pidättää itsellään oikeuden olla julkaisematta ilmoituksia ilmaiseksi tai yksityisilmoituksen hinnalla, jos se katsoo ilmoittajan harjoittavan elinkeinoa. Palvelun tuottaja ei hyväksy eikä julkaise sisällöltään sopimattomiksi katsomiaan ilmoituksia.

6.3 Palvelun tuottaja rajaa tällä sopimuksella vastuunsa ulkopuolelle myös vahingot, joita ei sopimusta tehtäessä ole voitu ottaa huomioon.

 

7. Sopimusehtojen muuttaminen

7.1 Palvelun tuottajalla on oikeus milloin tahansa ilman käyttäjän suostumusta muuttaa tässä sopimuksessa määriteltyjä ehtoja. Käyttäjä saa ilmoituksen muutoksesta palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan heti ilmoituksesta tai palvelun tuottajan määrittelemään määräpäivään mennessä. Käyttäjä hyväksyy muutokset jatkaessaan palvelun käyttöä sen jälkeen kun on tietoinen muutoksista.

 

8. Sopimuksen purkaminen

8.1 Kumpikin osapuoli voi niin halutessaan irtisanoa ja purkaa ko. sopimuksen. Irtisanominen tulee voimaan heti, kun toinen osapuoli on saanut siitä tiedon. Tämän jälkeen sopimuksen käyttäjän velvollisuudet ja oikeudet palveluun loppuvat. Mahdollista käyttäjän suorittamaa tilausmaksua ei sopimuksen purkautuessa palauteta käyttäjälle.

 

9. Sopimusosapuolia koskevat ehdot

9.1 Käyttäjä ei voi siirtää omaa sopimustaan kenellekään muulle osapuolelle. Palvelun tuottaja pidättää itsellään oikeuden siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle palvelun tuottajaan kohdistuvassa yritys- tai liiketoimintakaupassa.

 

10. Riitatapauksien ratkaisu

10.1 Riita-asiat ja erimielisyydet koskien tätä sopimusta ratkaistaan Palvelun tuottajan kotipaikan käräjäoikeudessa.