Määräaikaiset tilaukset:

Määräaikaiset tilaukset päättyvät valitun tilausjakson viimeiseen numeroon.
Tilauksen jatkaminen on tilaajan vastuulla.

Kestotilaukset:

Kestotilaukset jatkuvat automaattisesti edellisen tilauskauden jälkeen, ellei tilaaja irtisano tai peruuta tilaustaan, tai muuta sitä määräaikaiseksi ennen tilausjakson päättymistä.

Kestotilaukset laskutetaan aina valitun tilausjakson pituuden (3-12 nro) mukaan sillä hetkellä voimassa olevan kestotilaushinnaston mukaan.

Tilaus laskutetaan ennen kunkin uuden tilausjakson alkua. Jos laskua ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä, on kustantajalla oikeus keskeyttää lehden lähettäminen, kunnes lasku on maksettu. Keskeytys ei peruuta tilausta.

Tilauksen päättyessä veloitetaan ennen irtisanomisen voimaantuloa toimitetut ja maksamatta olevat lehdet irtonumerohintaan. Jos laskutusjakso tai maksuerä on maksettu ennen irtisanomisen voimaantuloa, päättyy tilaus maksetun jakson päättyessä.

Tilaajalla on kuitenkin kuluttajasuojalain mukaan 14 päivän peruutusoikeus uuden tilauksen ensimmäisen numeron vastaanottamisesta.

Jos kyseessä on kuitenkin kestotilauksen uusi jatkotilausjakso, ei tätä 14 päivän peruutusoikeutta ole, koska tilaajan voidaan katsoa tutustuneen tuotteeseen jo edellisessä tilausjaksossa. Tilaus pitäisi peruuttaa 14 päivän sisällä uuden tilauskauden laskun ja uuden tilauskauden alkamista koskevan tiedon saamisesta.

AVPlus-lehden julkaisija:
AVPlus Media Oy (Y.tunnus: 2807985-7)
Kotipaikka Helsinki

Asiakaspalvelu:
P. 03 4246 5378 (Jaicom Oy, Forssa)

TAKAISIN ALKUUN