Tietoa tilauksista ja tilausten säännöt:


Tilaustyypit:

Kestotilaukset:
– Kestotilaukset jatkuvat automaattisesti edellisen tilauskauden jälkeen, ellei tilaaja irtisano tai peruuta tilaustaan, tai muuta sitä määräaikaiseksi ennen tilausjakson päättymistä.
-Kestotilaukset laskutetaan aina valitun tilausjakson pituuden (3-12 nro) mukaan sillä hetkellä voimassa olevan kestotilaushinnaston mukaan.
– Tilaus laskutetaan ennen kunkin uuden tilausjakson alkua. Jos laskua ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä, on kustantajalla oikeus keskeyttää lehden lähettäminen, kunnes lasku on maksettu.
– Tilauksen päättyessä veloitetaan ennen irtisanomisen voimaantuloa toimitetut ja maksamatta olevat lehdet irtonumerohintaan. Jos laskutusjakso tai maksuerä on maksettu ennen irtisanomisen voimaantuloa, päättyy tilaus maksetun jakson päättyessä.
– Tilaajalla on kuluttajasuojalain mukaan 14 päivän peruutusoikeus uuden tilauksen ensimmäisen numeron vastaanottamisesta.
– Jos kyseessä on kuitenkin kestotilauksen uusi jatkotilausjakso, ei tätä 14 päivän peruutusoikeutta ole, koska tilaajan voidaan katsoa tutustuneen tuotteeseen jo edellisessä tilausjaksossa. – Tilaus pitäisi peruuttaa 14 päivän sisällä uuden tilauskauden laskun ja uuden tilauskauden alkamista koskevan tiedon saamisesta.
– Maksamattomina puretuista tilauksista veloitetaan hinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehteä.
– Mikäli peruutus tehdään kesken tilausjakson, tilaus päätetään maksetun jakson loppuun. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Määräaikaiset tilaukset:
Määräaikaistet tilaukset päättyvät valitun tilausjakson viimeiseen numeroon.
Tilauksen jatkaminen on tilaajan vastuulla.

Yleiset säännöt:
– Tilaajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt.
– Ulkomaantilauksiin lisätään kulloinkin voimassa oleva ulkomaan postikulu.
– Tilausjakso alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta.
– Osoitteenmuutokset tulee ilmoittaa tilaajapalveluun. Emme saa tietoja väestötietojärjestelmästä (VTJ).
– Lehden tilaushinnat sisältävät arvonlisäveron.

Vastuu lehden toimittamisesta:
AVPlus-lehti toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. AVPlus-lehti ja sen kustantaja eivät suorita hyvitystä lakon tai muun ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä.

Tietosuoja:
– AVPlus-lehden tilaajarekisteri perustuu lehtitilaussopimukseen asiakkaan ja kustantajan välillä.
– Tilaajarekisteri pitää sisällään asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: Sukunimi, etunimet, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite ja tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.
– Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään AVPlus-lehden ja AVPlus Media Oy:n omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Rekisterin nimi- ja osoitetietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, jollei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta.
– AVPlus-lehti ja AVPlus Media Oy käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi. Tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ja huomioida myös asiakkaan erilaiset ostokanavaan liittyvät tottumukset.
– Tietoja säilytetään palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Rekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
– Asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointi tarkoituksiin. Rekisteristä luovutettavia tietoja voivat tällöin olla nimi- ja osoitetiedot. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen luovutus.
– Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

AVPlus-lehden julkaisija:
AVPlus Media Oy (Y.tunnus: 2807985-7)
Kotipaikka Helsinki

Asiakaspalvelu:
P. 03 4246 5378 (Jaicom Oy, Forssa)