Applen puhelin tai kello saattaa tulevaisuudessa pelastaa ihmishenkiä. CultOfMac-sivusto on kertonut yhtiölle myönnetystä patentista, joka koskee pientä ihmiselle haitallisia kaasuja analysoivaa tunnistinta.

Yksi sen tunnistamista kaasuista on hiilimonoksidi eli häkä – joka on väritön ja hajuton kaasu ja siksi petollinen. Lisäksi se tunnistaa otsonin, typpidioksidin, typpimonoksidin, rikkidioksidin, metaanin ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet.

Toistaiseksi kyseessä on vasta patenttihakemus, joten tietoa ominaisuuden mahdollisesta saapumisesta Applen mobiililaitteisiin ei vielä ole. Joka tapauksessa se olisi yllättävä mutta looginen jatke esimerkiksi Apple Watchiin saapuneelle sydänkäyrän mittaukselle.

www.apple.com/fi