Maailman johtava kuulokebrändi, JBL, on tehnyt yllättäviä havaintoja nappikuulokkeiden käyttäjien keskuudessa. Havainnot tehtiin JBL:n tuottaman tutkimuksen yhteydessä, jossa tutkittiin nuorten (14-35 vuotiaiden) eurooppalaisten mieltymyksiä langattomia nappikuulokkeita hankittaessa ja niitä käytettäessä.

Merkittävimmät havainnot:

  • Yli 50% tunnusti käyttävänsä langattomia kuulokkeita ilman ääntä vain välttääkseen muiden ihmisten huomioinnin.
  • 28% käyttäjistä pitää kuulokkeita ruokaillessaan muiden kanssa.
  • Z-sukupolven edustajat ovat milleniaaleja avoimempia – mm. 48% on valmiita lainaamaan omia kuulokkeitaan.

Täydellistä langattomuutta, mutta kuinka kiintyneitä todellisuudessa olemme nappikuulokkeisiimme?

14-35 vuotiaista eurooppalaisista 52% myönsi tarvittaessa etsivänsä pudonneen nappikuulokkeen mudasta, ja 35% oli valmis kaivamaan sen vaikka vessanpöntöstä. Ghostaaminen on myös läsnä. Hieman yli puolet kaikista vastaajista pitää kuulokkeita ilman ääntä, vain välttyäkseen muiden huomioinnilta – naisista 54% ja miehistä 45% myönsi tämän.

Langattomien nappikuulokkeiden omistajien käytös vaihtelee useilla yllättävillä tavoilla. 28% käyttäjistä kertoo pitävänsä kuulokkeita ruokaillessaan muiden kanssa, mutta vain 14% potentiaalisista omistajista olettaisi käyttäytyvän niin.

Langattomien nappikuulokkeiden suosio on tällä hetkellä huipussaan, mutta niiden käyttöön liittyy muutamia kirjoittamattomia sääntöjä. Haastatelluista 85% ottaa kuulokkeet pois keskustellessaan ystäviensä kanssa. Perhesiteet ovat myös vahvoilla, sillä 89% vastaajista ottaa ne pois keskustellakseen sukulaistensa kanssa.

Z-sukupolven edustajat ovat sosiaalisia teknologian käyttäjiä

Milleniaalien ja z-sukupolven erot korostuvat nappikuulokkeita käytettäessä – vain 36% milleniaaleista oli valmiita lainaamaan omia kuulokkeitaan, Z-sukupolven kohdalla osuuden ollessa 48%. Z-sukupolven edustajista vain 36% ilmoitti häiriintyvänsä keskeytykistä, kun taas 50% milleniaaleista kertoi olevansa varattuna heidän käyttäessään nappikuulokkeitaan.

Tulokset perustuvat JBL:n keväällä 2020 teettämään tutkimukseen 14-35 vuotiaiden eurooppalaisten keskuudessa. Haastateltavia oli kaiken kaikkiaan 2277 henkilöä.