Dronen käyttö on yleistynyt runsaasti viime vuosien aikana ja vaikka se onkin yhä useamman harrastus ja hauskaa ajanvietettä, niin se on myös haasteellista. Yleisen turvallisuuden kannalta onkin tärkeää, että Dronen käyttöön on tehty suosituksia ja säädöksiä. Dronea hankkivan onkin nyt huomioitava, mitä velvoitteita kunkin tyyppinen laite vaatii.

Koko EU:n kattavat drone-asetukset julkistettiin 11.6.2019 ja niitä ryhdytään soveltamaan siirtymäkaudella, joka alkaa 1.7.2020. Uuden asetuksen myötä poistuu jako kaupallisen ja harrastetoiminnan väliltä. Lisäksi kaikkien toimijoiden on rekisteröidyttävä, jotka käyttävät yli 250 g painoisia droneja tai dronea jossa on kamera ja jota ei ole lelulain mukaan määritelty leluksi. Dronen sallittu lentämiskorkeus on asetuksen voimaantulon jälkeen entisen 150 metrin sijaan 120 metriä.

Lisäksi uutena asiana tulee toiminnan kategorisointi operoinnin vaativuuden mukaan ja se määrittää sovellettavat toimenpiteet riskien vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle. Avoin kategoria kattaa toiminnan jossa ollaan aina näköyhteydessä. Jos toiminta ylittää minkä tahansa avoimen kategorian rajoituksen, toiminta katsotaan siirtyvän erityiseen kategoriaan ja vaatii vähintään ilmoituksen tai luvan hakemisen viranomaiselta.

Rajoitukset, avoin kategoria siirtymäajan aikana 1.7.2020 – 30.6.2022

A1
Dronen maksimipaino 500 g
Lentäminen sallittu myös tiheästi asutuilla alueilla, mutta ei ihmisjoukkojen päällä.
Ei koulutusvaatimusta

A2
Dronen paino 500 g – 2 kg
Lentäminen sallittu tiheästi asutuilla alueilla turvallisella etäisyydellä ihmisistä.
Verkkoteoriakoe + lisäteoriakoe

A3
Dronen paino 500g – 25kg
Lentäminen sallittu harvaan asutuilla alueilla kaukana lentokentistä.
Verkkoteoriakoe

Rajoitukset, avoin kategoria siirtymäajan jälkeen 1.7.2022 eteenpäin

A1
Dronen maksimipaino 900 g
CE merkinnät: C0 ja C1
Lentäminen sallittu myös tiheästi asutuilla alueilla satunnaisten ihmisten, mutta ei ihmisjoukkojen päällä.
Dronen paino alle 250 g: ei koulutusvaatimustaDronen paino 250 – 900 g:
Verkkoteoriakoe

A2
Dronen maksimipaino 4 kg
CE merkintä C2
Lennot sallittu tiheästi asutuilla alueilla turvallisella etäisyydellä ihmisistä.
Verkkoteoriakoe + lisäteoriakoe

A3
Dronen maksimipaino 25 kg
CE merkinnät: C2, C3, C4
Lennot harvaan asutuilla alueilla kaukana lentokentistä
Verkkoteoriakoe

Huomioitavaa on, että luvasta vapaassa toiminnassa sallitaan 1.7.2022 jälkeen vain CE merkittyjä droneja edellä mainitun taulukon mukaisesti.

Lähteet: Droneinfo.fi, Traficom

Lisää tietoa asetuksista:
droneinfo.fi
dronerules.eu/fi