5G-teknologia on puhuttanut maailmalla jo useamman vuoden ajan, mutta vasta nyt se on ottanut toden teolla tuulta purjeisiinsa. Kaikki suuret internet-palveluntarjoajat ovat laatineet strategiat uuden teknologian käyttöön ottamiseksi. On selvää, että yhteiskuntamme muuttuu vääjäämättä yhä digitaalisemmaksi – 5G-teknologian levitessä ja internetin nopeutuessa entisestään vaikutukset tulevat näkymään yhä selkeämmin eri aloilla.

5G-kännyköiden ja -nettipalveluiden myynti on jo käynnistynyt, mutta 5G-teknologiaa ei missään nimessä ole vielä hiottu huippuunsa etenkään käytännön tasolla. Asiantuntijoiden mukaan voi viedä vielä vuosia ennen kuin se toimii saumattomasti kaikkialla. Tästä huolimatta se pitää sisällään valtavasti potentiaalia, josta useimmilla aloilla halutaan päästä hyötymään mahdollisimman pian. Seuraavaksi tutustumme aloihin, joihin 5G-teknologian yleistyminen tulee vaikuttamaan eniten lähivuosien aikana.


Liikenne

Itseohjautuvat autot sekä langattomasti toisiin ajoneuvoihin tai infrastruktuuriin yhteydessä olevat ajoneuvot edellyttävät kattavaa 5G-verkkoa. Onkin vain ajan kysymys, milloin tällaiset ajoneuvot tulevat yleistymään laajemmassa käytössä. Autonvalmistajat ovat kehitelleet jo vuosikausia erilaisia automatisoituja järjestelmiä ajoneuvoihin. Mitä nopeammin 5G-infrastruktuuri kehittyy, sitä nopeammin tällaiset järjestelmät pystytään ottamaan laajempaan käyttöön.

Liikenteessä liikkumisesta tulee aiempaa turvallisempaa sekä yksityisautoilijoiden että julkisen liikenteen ajoneuvojen pystyessä kommunikoimaan keskenään sekä keräämään ja analysoimaan tietoa ympäriltään. Lienee sanomattakin selvää, että tehokkaampi tiedonkeruu vaikuttaa positiivisesti myös rahtikuljetuksiin lisäten ajoneuvojen energiatehokkuutta.


Tehdasteollisuus

Tehdasteollisuudessa hyödynnetään jatkuvasti yhä enemmän erilaisia automatisoituja prosesseja, jotka mahdollistavat tehokkaamman tuotannon. Tuotannoissa pyritään pitämään kiinni tiukoista aikatauluista, jottei kallisarvoista aikaa menisi hukkaan. 5G:n yleistyminen tehdastuotannossa takaa aiempaa korkeammat tuotantonopeudet sekä monenlaiset muut toiminnot, kuten tuotteiden laadunvalvonnan reaaliajassa sekä kokoonpanolinjaston saumattoman hallinnan.


Terveydenhuolto

Terveydenhuolto ei tyypillisesti ole ensimmäisten alojen joukossa valjastamassa käyttöön uusimpia teknologioita. 5G-verkko tarjoaa kuitenkin upeita mahdollisuuksia, joiden avulla terveydenhuoltoon kohdistuvaa kuormitusta saadaan todennäköisesti kevennettyä tulevina vuosina. Virtuaalinen lääkärin vastaanotto säästää potilaiden aikaa ja helpottaa erityisesti pienemmillä paikkakunnilla ja syrjäseuduilla asuvien potilaiden elämää. Sairaana tai loukkaantuneena ei myöskään enää tarvitse matkustaa lääkärin vastaanotolle, vaan yhtä laadukasta hoitoa on mahdollista saada myös suoraan etäyhteyden välityksellä.
Kaikki merkit viittaavat siihen, että 5G tulee lähivuosina mullistamaan tavan, jolla potilaille tarjotaan terveydenhuoltopalveluita. Etähoidossa pystytään jatkossa hyödyntämään aiempaa paremmin esimerkiksi videopuheluita ja iholle asetettavia sensoreita, jolloin lääketieteen ammattilaiset aina terveydenhoitajista erikoislääkäreihin voivat tarjota vastaanottopalveluita fyysisestä sijainnistaan riippumatta. 5G-verkossa myös erilaiset virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden sovellukset tulevat lisääntymään räjähdysmäisesti avaten uusia mahdollisuuksia muun muassa lääketieteellisen koulutuksen saralla.


Viihdepalvelut

Aivan erityisen korkeat odotukset 5G-teknologian saralla liittyvät viihteeseen ja mediaan. Tämä teknologia mahdollistaa saumattomien viihdepalveluiden kehittämisen, jolloin videoiden ja musiikin striimaaminen on aiempaa nopeampaa. 5G:n myötä live-sisällön striimaaminen netissä mobiililaitteella on aiempaa sulavampaa ja kustannustehokkaampaa. 5G on yleistymässä ennen kaikkea älypuhelimessa, mutta myös 5G-televisiot herättävät suurta kiinnostusta.

Tällä hetkellä peliteollisuudessa seurataan aktiivisesti 5G-verkon kehittymistä. Mitä nopeammaksi internet muuttuu, sitä jännittävämpiä mahdollisuuksia se tarjoaa pelinkehityksen saralla. Videopelien striimaaminen on yleistynyt hurjaa vauhtia viime vuosina, mutta 4G-verkko on tähän asti asettanut pelaamiselle tiettyjä rajoitteita. Verkkoyhteyden nopeutuminen ja latausaikojen lyheneminen otetaankin varmasti riemulla vastaan pelaajien keskuudessa. Myös live casino eli reaaliajassa striimattava pelaaminen nettikasinolla on jo nyt todella suosittu pelaamisen muoto, mutta teknologian kehittymisen myötä siihen voidaan ottaa mukaan lisätyn todellisuuden elementtejä ja muita uusia ulottuvuuksia, jolloin pelit ovat entistäkin elämyksellisempiä.


Hotelli- ja matkailuala

5G-verkkoon integroituminen johtaa matkailualalla merkittäviin muutoksiin. Jo nyt monet hotellit ympäri maailmaa asentavat tiloihinsa kiireen vilkkaa kuituverkkoja voidakseen vastata tulevaisuudessa paremmin 5G:n asettamiin vaatimuksiin.
Nopeampien mobiiliyhteyksien myötä hotellivieraat voivat jo ennen paikan päälle saapumistaan tutustua hotellin tiloihin immersiivisessä virtuaaliympäristössä. Mahdollisuuksia on tulevaisuudessa moneen muuhunkin – saattaa esimerkiksi olla, että jo lähitulevaisuudessa voimme ennen hotellihuoneeseen sisäänkirjautumista säätää mobiililaitteen avulla huoneemme lämpötilan ja valaistuksen sopivaksi ja valita minibaariin oman maun mukaiset juomat. Mitä hotellin sisäiseen toimintaan tulee, tarjoaa 5G hotellin henkilökunnalle paremmat valmiudet sisäiseen viestintään, joka vaikuttaa omalta osaltaan palvelun laatuun.


Energiateollisuus

5G-verkon kehittyminen edistää tulevaisuudessa myös öljyn-, kaasun- ja sähkönjakelua. Energiateollisuuden infrastruktuurissa on runsaasti parantamisen varaa, sillä nykyisellään jakelu on etenkin pitkillä etäisyyksillä kustannustehotonta. 5G:tä pidetäänkin yhtenä tämän hetken lupaavimmista teknologioista, joka mahdollistaa huippunopean viestinnän ja matalat viiveajat porauspaikkojen ja alusten välillä.


Vähittäismyynti

Seuraavien vuosien aikana 5G tulee rantautumaan näkyvästi myös kauppaan ja vähittäismyyntiin. Tehokkaamman data-analyysin myötä asiakkaille pystytään tarjoamaan räätälöityjä digitaalisia palveluita sekä lisätyn todellisuuden teknologioita myymälöissä.

Esimerkkejä tästä ovat parempi tiedonkulku myymälän ja varaston välillä sekä pukuhuoneisiin asennettavat RFID-peilit, joiden avulla asiakkaat voivat sovittamisen aikana saada lisätietoa tuotteista.


Rahoitusala ja pankkipalvelut

5G-verkko kiinnostaa myös rahoitusalaa ja pankkipalveluita. Teknologian avulla voidaan tehostaa taustaprosesseja siten, että esimerkiksi vakuutuskäsittelijät voivat helpommin lähettää kuvia ja asiakirjoja mobiililaitteella ja pankit pystyvät tarjoamaan monipuolisesti palveluita aiakkailleen riippumatta siitä, missä he fyysisesti sijaitsevat. Tiedonkeruu muuttuu helpommaksi ja koneoppimisen ohella erilaisia rahoitus- ja pankkipalveluita tarjoavat yritykset pystyvät paremmin ymmärtämään asiakaskäyttäytymistä reaaliajassa ja tarjota sen myötä henkilökohtaisia tuotteita ja palveluita. Luonnollisesti 5G nopeuttaa myös erilaisten mobiilimaksusovellusten käyttöä.

5G-tekniikan ennustetaan yleistyvän valtavalla vauhdilla kunhan vain jakelutekniikka saadaan ajan tasalla. Oli ala mikä hyvänsä, on yritysten valmistauduttava sen myötä hyvinkin suuriin muutoksiin jo lähivuosina, mikäli teknologian tuomista uusista mahdollisuuksista haluaa päästä nauttimaan ensimmäisten joukossa.