Be­o­sound Emer­gen myö­tä ter­mi ‘kir­ja­hyl­ly­kai­u­tin’ saa ai­van uu­den mer­ki­tyk­sen. Kai­u­tin nimitäin muis­tut­taa kir­jaa ja se on nimenomaan tar­koi­tet­tu sijoitattavaksi kir­jo­jen ja mui­den esi­nei­den vie­reen kirjahyl­lyyn. Si­vu­pa­nee­lit kie­tou­tu­vat kai­ut­ti­men ym­pä­ril­le kuin kir­jan­kan­net, kun taas etu­puo­lel­la on B&O-logo, mis­sä kir­joit­ta­jan nimi oli­si ta­val­li­ses­ti.

Beosound Emer­gen on aktiivinen ja langaton verkkokaiutin. Voisi kutsua myös älykaiuttimeksi, sillä siinä mm. Google Assistant-toiminnallisuus.
Kaiuttimen rakenne on upea, kaiuttimen sisään on saatu mahdutettua 4-tuu­man bas­so­elementti, 1,45-tuu­man kes­ki­ää­ni ja 0,6-tuu­man dis­kant­tie­le­ment­ti. Jokaiselle elementille on omat vahvistimet (60 W bassolle, 30 W keskiäänelle ja 30 W diskantille. Kaiuttimen toistoalueeksi ilmoitetaan 49 Hz – 22 000 Hz.
Goog­le As­sis­tant vas­taa ää­ni­oh­jauk­ses­ta, kun Ap­p­le AirP­lay 2 ja Chro­me­cast ovat puo­les­taan käy­tet­tä­vis­sä lan­gat­to­maan mo­ni­huo­ne­suo­ra­tois­toon. Ja tottakai kaiuttimessa on myös Blu­e­tooth.

Be­o­sound Emer­ge on nyt saa­ta­va­na Eu­roo­pas­sa kul­lan­sä­vyi­se­nä tai mus­ta­na ant­ra­siit­ti­pin­noit­teel­la. Edel­li­nen mak­saa noin 750 eu­roa ja jäl­kim­mäi­nen noin 600 eu­roa.

Lisätietoja: bee­too.fi