Kuulokekuuntelussa stereo- ja äänikuva muodostuu pääosin pään sisään. Niin sanotulla crossfeed- eli ristiinsyöttö-menetelmällä pyritään simuloimaan luonnollisempaa kuuntelukokemusta. Crosszone tekee sen suoraan kuulokkeissa.

Teksti, kuvat ja mittaukset: Teppo Hirvikunnas

Kuuloaisti toimii siten, että kumpikin korva kuulee äänen. Tulosuunnasta riippuen ääni saapuu toiseen korvaan kuitenkin hieman myöhemmin (jos kymmenes- tai jopa sadasosasekunnin eroa voi sanoa myöhemmäksi), ja ääni myös muuttuu hieman, koska se saapuu korvaan eri kulmassa ja joutuu esimerkiksi kiertämään tavallaan pään taakse, riippuen siis äänen tulosuunnasta.

Juuri tämä stereokuulo mahdollistaa äänen paikantamisen ja muun muassa kuuntelutilan havainnoinnin.

Kuulokkeilla kuunneltaessa korvat ovat eristetty toisistaan. Kumpikin korva kuulee vain toisen kanavan äänen, joka tavallaan syötetään suoraan korvaan. Tästä syystä kuulokekuuntelussa on vaikea saada pään ulkopuolelle ulottuvaa äänikuvaa ja myös tilavaikutelman välittyminen vaikeutuu.

Äänen eräänlainen vuotaminen kanavien kesken luodaan toki jo äänitteessä, mutta se pystyy harvoin simuloimaan kaiutinkuuntelua saati aitoa tilannetta. Etenkin suoraan miksauspöydässä tehdyt moniraitaäänitteet kuulostavat kuulokkeilla soivan aina vain pään sisällä ja yhtenäisen äänikuvan muodostuminen on vaikeaa.

Ääni saadaan vuotamaan korvien välillä niin sanotulla crossfeed-menetelmällä, jossa kanavia tavallaan miksataan sopivassa suhteessa ristiin. Vasempaan kanavaan painottuvaa ääntä johdetaan oikeaan kanavaan sopivalla voimakkuudella ja taajuusmuokattuna. Tavoitteena on simuloida vapaata kuuntelua vastaava tilanne.
Crosszonen kuulokkeissa tämä tehdään passiivisesti erillisillä elementeillä – vähän kuin erillisillä taka- tai surroundkaiuttimilla.

Eksoottinen rakenne

Crosszone CZ-10:n rakenne poikkeaa tyypillisistä kuulokkeista. Yhden kokoäänialueen kuuloke-elementin sijasta niissä käytetään erillisiä elementtejä diskantti- ja keskitaajuuksille (23 millimetriä) ja matalille taajuuksille (35 millimetriä). Korkeita ja keskitaajuuksia toistava elementti on sijoitettu kuulokkeen etureunaan ja suunnattu taaksepäin. Tarkoituksena on saada ääni kuulumaan enemmän ikään kuin oikeasta suunnasta. Matalat taajuudet toistetaan omassa suljetussa tilassaan sijaitsevalla elementillä, jonka ääni myös johdetaan kuulokkeen etureunaan.
Kolmas elementti sijaitsee niin ikään omassa tilassaan. Siitä toistetaan sopivassa suhteessa, taajuusmuokattuna ja hieman viivästettynä toisen kanavan signaalia. Tämä siis simuloi äänen kulkua korviin avoimessa kuuntelussa.
Crosszone käyttää kuulokkeissa ainakin hienolta kuulostavaa tekniikkaa: Acoustic Resonance Technology (ART) ja Acoustic Delay Chambers (ADC), joista edellä mainittu tarkoittaa siis akustista resonanssia, jolla vahvistetaan haluttua äänialuetta – vähän niin kuin refleksiputki tekee refleksikotelossakin. Acoustic Delay Chambers perustuu kotelorakenteeseen sekä sen putkiin ja kanaviin, joilla ääntä voidaan valmistajan mukaan viivästää ja luoda luonnollisempi “epäkuulokemainen” äänikuva

Kallis ja vielä kalliimpi

Crosszone on melko nuori, vasta vuonna 2016 perustettu premium-kuulokkeita Hongkongissa valmistava highend-merkki. Mallistossa on vain kahdet kuulokkeet: 2 450 euron hintainen Crosszone CZ-1 ja 950 euron CZ-10. Ei siis tosiaankaan mitään halpiskamaa.
Kummatkin mallit on toteutettu edellä kuvatulla crossfeed-tekniikalla. Testissä meillä on näistä edullisemmat eli CZ-10:t, mutta otimme tuntumaa myös CZ-1-huippumalleihin.


Avoimessa kuuntelussa sekä vasen että oikea korva kuulee luonnollisesti samaa ääntä ristiin, vaikka äänen lähde sijaitsee jommalla kummalla puolella. Edessä keskellä oleva ääni saapuu kumpaankin korvaan samalla voimakkuudella ja samaan aikaan. Näin ääni paikantuu keskelle. Jos äänilähde on sivussa, ääni saapuu lähempänä olevaan korvaan aavistuksen aikaisemmin ja kovemmalla voimakkuudella kuin kauempana olevaan korvaan. Ääni paikantuu vastaavasti. Mitä suurempi voimakkuusero ja viive, sitä sivummalla ääni on Kuuntelutilan rajapinnoista heijastuvat äänet luovat kuvan tilasta ja sen akustiikasta.

Kuulokkeissa on irrotettavat ja kumpaankin kuuloke-elementtiin tulevat kuulokejohdot, ja mukana toimitetaan kahdet eripituiset suorat kaapelit. Kaapeleissa ei ole kuitenkaan merkintää kumpaan kanavaan kaapeli pitää kytkeä!

Crosszone CZ-10: Rauhalliset ja mukavat

Crosszone CZ-10 -kuulokkeiden toistobalanssi on sinänsä rauhallinen mutta samalla hieman paksu ja tumma. Äänessä on silti runsaasti kvaliteetteja. Ääneltään kuulokkeet eivät ole tavanomaisimmasta päästä. Toisto paranee, kun diskanttia oikaistaan vahvistimen sävynsäädöllä. Tummasta luonteesta huolimatta Crosszone CZ-10 -kuulokkeilla jäi helposti kuuntelemaan pidemmäksikin aikaa. Niiden bassotoisto on vaimeahko mutta tarkka ja sävyltään luonnollinen. CZ-10:t soivat tietyn tyyppisellä musiikilla todella hienosti mutta vaativat hieman totuttelua.

Crosszone CZ-10:t ovat mukavat, joten niillä sujuu tarvittaessa pidempikin kuuntelusessio.

Äänikuvan suhteen ei kannata odottaa mitään tajuntaa räjäyttävää ihmettä, sillä äänikuva sijoittuu edelleen pääosin korvien väliin, mutta äänessä on äänitteestä riippuen selvästi keskimääräistä enemmän ilmaa ja laajuutta – paikoin sijoittuen jopa kuuntelijan etupuolelle. 

Tietyistä ominaisuuksistaan huolimatta ja samalla juuri niiden takia Crosszone CZ-10:t ovat ehdottomasti tutustumisen arvoiset, ainakin jos hintaluokka vain sopii ja rauhallinen soundi miellyttää.

HYVÄÄ & HUONOA

Rauhallinen toisto
Mukavuus
Vaimea diskantti
Vaimea mutta tarkka bassotoisto

Crosszone CZ-10
Hinta 950 €
Maahantuoja/edustaja Audiomania
Lisätietoja crosszone-audio.com
audiomania.fi 

Rakenne Suljettu, dynaaminen
Toistoalue 20–40 000 Hz
Herkkyys 99 dB
Impedanssi 75 ohmia
Elementit 23 mm / 2 x 35 mm
Kaapelit 3,5 m (6,3 mm plugilla) ja 1,5 m (3,5 mm plugilla)
Paino 385 g


Juttu on lyhennelmä artikkelista, joka on julkaistu alunperin AVPlus-lehdessä 2/2021 (nro.203).